Tablice niezbędne na placach budów

Place budowy to miejsca budowy, rozbiórek i remontów budowlanych. Muszą być właściwie zorganizowane i zabezpieczone, tak by nie stwarzały zagrożenia dla pracujących tam osób. Bardzo pomocne są w tym celu tablice budowlane. Jakie rodzaje tablic powinny się znaleźć na placu budowy? Dokładne informacje znajdziemy w przepisach budowlanych oraz w poniższym artykule!

Tablice informacyjne opisujące realizowaną inwestycję

Pierwszym rodzajem tablic budowlanych są tablice informacyjne, które w szczegółowy sposób opisują realizowaną inwestycję. Ich zakup jest zadaniem inwestora, a zawieszenie tablic należy do kierownika budowy. Tablice informacyjne muszą być wykonane według ściśle określonych zasad. Najważniejsze z nich to:

 • tablice informacyjne mają być wykonane z trwałego i odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa sztucznego,
 • tablice informacyjne mają przyjmować kształt prostokąta o wymiarach 90 na 70 centymetrów,
 • tło tablic informacyjnych  ma mieć kolor żółty, a litery i cyfry – kolor czarny,
 • czcionka ma być czytelna, wielkość cyfr i liter nie może być mniejsza niż 4 centymetry,
 • tablice informacyjne mają być umieszczone w miejscach widocznych, na wysokości nie mniejszej niż 2 metry.

O czym dokładnie zawiadamiają tablice informacyjne? Wskazują:

 • rodzaj prowadzonych prac budowlanych,
 • adres placu budowy,
 • numer pozwolenia na budowę,
 • nazwę, adres i dane kontaktowe właściwego organu nadzoru budowlanego,
 • dane inwestora,
 • dane kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantów,
 • numery telefonów alarmowych,
 • numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Tablice BHP wskazujące konieczne do przestrzegania zasady na terenie budowy

Ważnym rodzajem tablic są też znaki BHP. O ich roli opowie nasz ekspert z hurtowni BHP Duo Plus:

Znaki BHP są bardzo ważne, ponieważ określają zasady, których należy przestrzegać na placach budowy. Niedostosowanie się do nich może prowadzić do zagrożenia zdrowia, a nawet życia osób znajdujących się na budowie. Przykładowe przepisy mogą dotyczyć konieczności noszenia kasku ochronnego czy okularów ochronnych bądź zakazu palenia tytoniu czy fotografowania.

Znaki BHP obejmują:

 • znaki nakazu, np. nakaz noszenia odzieży ochronnej czy stosowania maski przeciwpyłowej,
 • znaki zakazu, np. zakaz przejścia, zakaz wsypywania, zakaz używania otwartego ognia,
 • znaki ostrzegawcze, np. ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem potknięcia się czy przed urządzeniami do transportu poziomego,
 • znaki informacyjne, np. informujące o punkcie opatrunkowym czy o wykazie osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.

Obecność znaków BHP na placu budowy jest obowiązkowa, a złamanie zasad, które wskazują może nawet grozić udzieleniem mandatu.