Sposoby wykorzystania odpadów przemysłowych

Odpady przemysłowe to wszelkiego typu odpady powstałe w wyniku działalności przemysłowej – w fabrykach, placówkach zdrowia, magazynach, zakładach motoryzacyjnych czy budowlanych. W jaki sposób efektywnie wykorzystać odpady przemysłowe, z pożytkiem dla środowiska naturalnego?

Gospodarowanie odpadami przemysłowymi przebiega wielotorowo. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest recykling, czyli wtórne przetwarzanie odpadów w celu ich odzysku. Działaniami tego typu zajmuje się wiele profesjonalnych firm, np. PPHU EKOPROD z Koskowic nieopodal Legnicy.

Zalety recyklingu

Recyklingiem nazywamy system wielorazowego wykorzystania tych samych materiałów przy tworzeniu całkowicie nowych dóbr materialnych i użytkowych.

Dzięki niemu, ochronie podlegają nieodnawialne lub trudno odnawialne źródła surowców, a zarazem ograniczana jest produkcja odpadów, które wymagałyby składowania lub utylizacji – relacjonuje ekspert EKOPROD.

Odzysk odpadów

Odpady przemysłowe nadające się do ponownego wykorzystania to m.in.:

  • pyły dymnicowe i żużle (pełniące funkcję wypełniaczy przy produkcji betonów i płyt, np. na cele drogowe bądź budowlane),
  • makulatura i szmaty (przetwarzane na papier),
  • złom szklany (częściowo przetapiany w hutach szkła),
  • złom metalowy (sortowany na metale kolorowe i żelazne, przerabiany w butlach na pełnowartościowe surowce),
  • odpady z tworzyw sztucznych i gumy (poddawane pirolizie – rozkładowi termicznemu).

Więcej informacji o odpadach przemysłowych, kwalifikujących się do recyklingu, możemy uzyskać w punkcie zagospodarowania i odzysku odpadów. Fachowcy chętnie odpowiedzą na pytania i rozwieją wszelkie wątpliwości.

Unieszkodliwianie odpadów

Specyficzną grupę odpadów przemysłowych stanowią odpady niebezpiecznie (toksyczne, radioaktywne, palne itd.). Jak sama nazwa wskazuje, mają one negatywny wpływ na środowisko, życie i zdrowie ludzkie. Najlepszą metodą walki z odpadami niebezpiecznymi jest ich unieszkodliwienie, poprzez składowanie na specjalnie wybudowanych wysypiskach, kompostowanie bądź rozkład termiczny. Najnowocześniejsze systemy utylizacji odpadów bazują na łączeniu kilku metod, zgodnie z regulacjami prawa krajowego i międzynarodowego.