Sposoby izolacji instalacji wentylacyjnych

Instalacja wentylacyjna jest standardowym wyposażeniem budynków użyteczności publicznej bądź też obiektów przemysłowych. Rozwiązanie to jest oczywiście stosowane również w budynkach mieszkalnych. Konieczne jest jednak zadbanie o wykonanie odpowiedniej izolacji, zgodnie z przepisami budowlanymi. Właściwie zaplanowana pozwala zmniejszyć zużycie energii pierwotnej. Co warto wiedzieć o sposobach jej wykonania?

Funkcje izolacji instalacji wentylacyjnej

Właściwie zaprojektowana i wykonana instalacja wentylacyjna obejmuje również wykonanie izolacji wentylacji, która spełnia różnorodne funkcje. Do podstawowych zalicza się m.in.:

  • zabezpieczenie instalacji przed niekontrolowanymi stratami i zyskami ciepła,
  • ochronę przed powierzchniową kondensacją pary wodnej,
  • ochronę akustyczną.

Jak dopasować grubość izolacji?

Polskie przepisy nie określają minimalnej grubości izolacji przewodów wentylacyjnych. Określone zostały jedynie grubości dotyczące instalacji ogrzewania powietrznego, której funkcję może również spełniać system wentylacji. Z uwagi na minimalne różnice temperatury między powietrzem wentylacyjnym znajdującym się wewnątrz budynku a otoczeniem, izolacja cieplna nie ma ogromnego wpływu na efektywność energetyczną systemu.

Brak szczegółowych wytycznych związanych z właściwym dopasowaniem grubości izolacji cieplnej sprawia, że najlepszym sposobem jest przeprowadzenie indywidualnej analizy. Powinna ona uwzględniać zarówno parametry instalacji, jak i warunki, w których pracuje oraz maksymalny poziom strat i zysków ciepła. Decydując się na skorzystanie z pomocy profesjonalistów, np. firmy IzoSerwis, zyskujesz pewność, że zostanie ona właściwie dopasowana i zrealizowana.

Jaki materiał do wykonania izolacji wybrać?

Wybierając właściwy materiał izolacyjny, należy zwrócić uwagę na parametry takie jak: niska przewodność cieplna, niepalność czy też wysoki współczynnik reakcji na ogień. Z uwagi na konieczność spełniania określonych parametrów technicznych podstawowym surowcem jest wełna szklana bądź kamienna. Ta pierwsza jest dostępna w formie płyt bądź mat, natomiast druga w formie otuliny, maty bądź płyty. Obydwa rodzaje wyróżniają duża chłonność akustyczna i mała sztywność dynamiczna, dzięki czemu można mieć pewność, że dobrze wyciszą instalację. Są one również odporne na ogień. Niestety mają też wady – wysoką higroskopijność i nasiąkliwość, aczkolwiek są wytrzymałe pod względem mechanicznym. Istnieje również możliwość wykonania izolacji przy wykorzystaniu welonu bądź folii aluminiowej i zastosowania do uszczelnienia taśmy aluminiowej. Na rynku dostępne są także welony wykonane z włókniny, które również są chętnie stosowane przy wykonywaniu tych prac.