Ściany oddzielenia pożarowego – czemu służą?

Bezpieczeństwo pożarowe budynku wiąże się nie tylko z instalacją sprawnego systemu alarmującego i właściwym rozmieszczeniem dróg ewakuacyjnych, ale również z budową ścian oddzielenia pożarowego. Dzięki temu prewencyjnemu rozwiązaniu przeciwpożarowemu możliwe jest zahamowanie rozprzestrzeniania się ognia na inne obiekty, które znajdują się w tej samej strefie pożarowej. Co jeszcze należy wiedzieć o ścianach oddzielenia pożarowego?

Rola i rozmieszczenie ścian oddzielenia pożarowego

Bezpieczeństwo pożarowe kompleksu budynków zapewnić można poprzez stosowanie się do wytycznych przestrzennego lub konstrukcyjnego oddzielenia budynków. W pierwszym przypadku należy wziąć pod uwagę minimalne odległości pomiędzy obiektami, w drugim zaś wysokość, wykonanie i strukturę ścian oddzielenia pożarowego. Ściany te ze względów techniczno-ubezpieczeniowych mają szczególne zastosowanie w przypadku oddzielenia stref o różnym charakterze działalności (strefa produkcyjna, magazynowa i administracyjna), ochrony urządzeń ważnych w produkcji lub separacji budynku bez instalacji przeciwpożarowej od reszty kompleksu.

Planując wzniesienie ściany oddzielenia pożarowego, należy pamiętać zarówno o zróżnicowanych wymaganiach w odniesieniu do budynków o tej samej bądź różnej wysokości, jak i o wpływie narożnika budynku na bezpieczeństwo pożarowe – przypomina specjalista z firmy JACK-SERVICE w Warszawie.

Wymagania zmieniają się również w zależności od palności materiału, z którego wykonany jest dach.

Budowa i struktura ścian oddzielenia pożarowego

By ściana oddzielenia pożarowego mogła spełniać swoje zadania, wykonana musi być zgodnie z wymaganiami stawianymi przez techników-inżynierów. Ściany te muszą zostać przeprowadzone przez wszystkie kondygnacje bez przesunięć. Nie mogą być również połączone z elementami konstrukcyjnymi budynku, które uszkodzone przez ogień stwarzałyby zagrożenie destabilizacji ściany. Wszystkie otwory ścienne muszą zostać odpowiednio zabezpieczone przez zamknięcia, przeszklenia ognioodporne, odgrodzenia przepustów kablowych i urządzenia odcinające światło kanałów wentylacyjnych. Rurociągi wolno przeprowadzać przez ścianę oddzielenia pożarowego pod warunkiem, że zastosowana zostanie niepalna osłona lub przeciwpożarowa zaprawa murarska, służąca m.in. do przeciwogniowej ochrony konstrukcji stalowych. Mimo skomplikowanych wymagań konstrukcyjnych warto pamiętać, że ściany oddzielenia mogą być również wolnostojące – pod tą postacią chronią dom każdego z nas przed łatwopalnymi materiałami składowanymi na prywatnej parceli.