Różnice między wyburzeniem a rozbiórką

Zdarza się dość często, że wyburzenie i rozbiórka traktowane są jako te same procesy. Dzieje się tak z pewnością dlatego, iż efekt końcowy ich obu jest taki sam. Jednakże w rzeczywistości, z uwagi na swój przebieg, stanowią one dwie odrębne procedury. Z naszego artykułu dowiesz się, na czym dokładnie polega różnica pomiędzy wyburzeniem, a rozbiórką.

Wyburzenie i rozbiórka budynku w praktyce

Podobnie jak wyburzenie budynku, tak i jego rozbiórka mają na celu usunięcie istniejącej budowli bądź tego, co z niej pozostało. Sposób, w jaki przebiegają oba te procesy, znacznie się od siebie różni. Procedura rozbiórki budynku wdrażana jest w sytuacjach, w których konstrukcja budynku poddawana jest demontażowi metodami ręcznymi. Procedurę wyburzenia budynku z kolei przeprowadza się wtedy, gdy konieczne jest całkowite zniszczenie budowli lub jej pozostałości w sposób mechaniczny. Przy wyburzaniu wykorzystywane są bowiem różnego rodzaju specjalistyczne maszyny i osprzęt.

O tym, który z procesów zostanie wdrożony, decyduje charakter budowli. Rozbiórka jest możliwa w przypadku budynków, które zostały wzniesione przy pomocy tradycyjnych materiałów budowlanych takich jak cegły, drewno i zaprawa wapienna, a ich rozmiary nie są duże. Wówczas poszczególne elementy konstrukcji ulegają demontażowi, przeprowadzanemu w sposób, która pozwala na ich powtórne wykorzystanie w przyszłości.

Procedura wyburzania natomiast nie oszczędza elementów konstrukcyjnych. Podczas jej trwania całość budowli ulega zniszczeniu. Proces ten znajduje swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie budynki powstały z takich materiałów oraz przy wykorzystaniu takich technologii, które uniemożliwiają przeprowadzenie procedury rozbiórki. Zdarzają się zatem sytuacje, w których z przyczyn technicznych wyburzenie stanowi jedyną możliwą opcję usunięcia budowli bądź jej pozostałości. Czy istnieją jeszcze jakieś inne względy, decydujące o wyborze metody?

Bezpieczeństwo i ekonomia

O tym, czy budynek zostanie rozebrany czy też wyburzony decydują także inne względy. Jakie?

Oprócz przyczyn natury technicznej o wyborze danej procedury, która zostanie wprowadzona w życie, decydują także względy bezpieczeństwa oraz ekonomii.  Zarówno rozbiórka, jak i wyburzenie budowli musi bowiem przebiec w sposób, który nie będzie zagrażał ani okolicznym mieszkańcom, ani sąsiednim budynkom. Ponadto wybrana metoda powinna być możliwie jak najbardziej opłacalna. A zatem, jeśli istnieje szansa na to, aby w bezpieczny sposób odzyskać materiały budowlane i wykorzystać je ponownie, należy to zrobić. Decyzja o wyborze metody nie jest jednak zawsze taka prosta. Tutaj w grę wchodzą również kwestie, związane z regulacjami urzędowymi, związanymi między innymi z wnioskiem o pozwolenie na przeprowadzenie konkretnej procedury – tłumaczy nasz rozmówca z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „STACHYRA”, które świadczy szeroko zakrojone usługi budowlane.

Specjaliści od rozbiórek i wyburzeń

Jak widać, decyzja o tym, czy wyburzać budynek czy też poddawać go rozbiórce nie zawsze jest oczywista i łatwa. Dlatego też najlepiej jest pozostawić ją fachowcom. Ci, dzięki swojemu doświadczeniu oraz odpowiedniej wiedzy, po dokładnej analizie sytuacji, dokonają właściwego wyboru i pozbędą się budynku w najbardziej korzystny dla nas sposób.

Decydując się zaś na usługi firmy budowlanej, warto zwrócić uwagę na to, czy posiada ona dobrze wyposażony park maszynowy. Szczególnie jeśli mamy do czynienia z budynkiem, który znajduje się w centrum miasta. Wówczas w sytuacji, w której będzie musiał być on wyburzony, konieczny będzie specjalistyczny ciężki sprzęt, umożliwiający bezpieczne oraz precyzyjne realizowanie prac.

Profesjonaliści zadbają również o to, aby wywieźć i zutylizować w odpowiedni sposób powstały w trakcie wyburzania gruz czy inne materiały, będące pozostałościami po rozbiórce. Warto zwrócić także uwagę na to, czy ta usługa zawiera się w cenie procedury.