Różnice między rozbiórką a wyburzeniem

W przypadku likwidacji budynku i usunięcia go z działki budowlanej zazwyczaj mamy do czynienia z rozbiórką bądź wyburzeniem. Wiele osób używa obu terminów zamiennie. W teorii mają rację – zgodnie z prawem budowlanym pojęcia wyburzenia i rozbiórki są traktowane tożsamo, jako że mają ten sam cel, czyli likwidację obiektu budowlanego. W praktyce przebieg obu prac likwidacyjnych różni się jednak między sobą. W jaki sposób?

wyburzenie-budynku

Rozbiórka budynku

Termin rozbiórki budynku funkcjonuje w użyciu dłużej i sięga czasów, kiedy obiekty budowlane były rozbierane metodą ręczną, czyli dosłownie cegła po cegle. Mówiąc o rozbiórkach, z reguły mamy do czynienia z likwidacją mniejszych, tradycyjnych budynków. Mogą być to np. domy jednorodzinne wybudowane z podstawowych materiałów, takich jak drewno czy cegła spojona zaprawą wapienną. Elementy konstrukcyjne uzyskane w procesie rozbiórki bardzo często da się ponownie wykorzystać. Niestety, w obecnych czasach rozbiórka nie zawsze jest wykonalna, a bardzo często jest wręcz nieekonomiczna i nieuzasadniona. Dotyczy to zwłaszcza budynków stworzonych z takich materiałów jak cement, beton czy też żelbeton, których ręczna dekonstrukcja jest praktycznie niemożliwa.

Wyburzenie budynku

W procesie wyburzenia budynku mamy do czynienia z całkowitą destrukcją danego obiektu budowlanego. Zazwyczaj taka procedura odbywa się w sposób mechaniczny, przy pomocy odpowiednich maszyn wyburzeniowych typu koparki, dźwigi, spycharki czy walce. Narzędziem powszechnie kojarzonym z wyburzeniami jest ciężka kula mocowana na stalowej linie, którą uderza się o ściany budynku. Nowsze sposoby wyburzeń przewidują również użycie specjalnych nożyc hydraulicznych, młotów pneumatycznych, a nawet ładunków wybuchowych. Dzięki nim wyburzenie przebiega bardzo szybko, sprawnie i bezpiecznie. Jako że elementy zlikwidowanego budynku podlegają pełnej destrukcji, nie nadają się do odzyskania i ponownego użycia. Mimo to wyburzenia cieszą się rosnącą popularnością, a w wielu przypadkach (szczególnie przy dużych obiektach budowlanych) stanowią konieczność.

Rozbiórka czy wyburzenie?

W kwestii rozbiórek i wyburzeń najlepiej skonsultować się z fachowcami. Profesjonalne zakłady obsługi nieruchomości świadczą obie usługi – dobry przykład stanowi firma ZON z Kielc. Wybór metody likwidacji budynku jest podyktowany wieloma kryteriami, takimi jak bezpieczeństwo, ekonomiczność czy sprawność prowadzenia robót. W wielu przypadkach (o czym już wspomnieliśmy) nie da się przeprowadzić rozbiórki, a jedynie wyburzenie. Specjaliści ocenią, co okaże się najkorzystniejsze w danym przypadku. Doprecyzowanie zakresu i sposobu likwidacji budynku ma duże znaczenie, a informacje opisujące tę kwestię powinny być zamieszczone w urzędowym wniosku o pozwolenie na rozbiórkę/wyburzenie.