Rozbiórka budynku krok po kroku

Rozbiórka budynku to, jak mówi art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego, rodzaj robót budowlanych, które polegają na demontażu oraz usunięciu z przestrzeni danego, istniejącego budynku bądź jego części. Ustawa określa także zakres formalności, których należy dopełnić przed rozpoczęciem prac. W naszym artykule podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić procedurę rozbiórki.

Krok pierwszy – formalności

Aby dokonać rozbiórki budynku należy dopełnić odpowiednich formalności w celu uzyskania pozwolenia na jej przeprowadzenie. Ponadto proces wyburzania musi zostać dokładnie opisany w dokumentach dołączanych do urzędu. Jeśli rozbiórka budynku nie nastąpi w ciągu dwóch lat po wskazanym terminie rozpoczęcia prac, wówczas konieczne będzie zdobycie nowego pozwolenia.

Prawo budowlane dopuszcza również sytuacje, w których rozbiórka budynku nie wymaga pozwolenia. Ten zapis dotyczy jednak tylko niewielkiej zabudowy, która nie podlega ochronie jako zabytek oraz do której postawienia nie było wymagane pozwolenie. W praktyce mogą to być rozbiórki zabudowy takiej jak niewielki budynek gospodarczy wolnostojący, altana ogrodowa czy wiata, której powierzchnia nie przekracza 25 m². W pozostałych przypadkach niezbędne jest dopełnienie wymaganych formalności.

Krok drugi – wybór profesjonalnej ekipy

Kiedy już mamy odpowiednie dokumenty, możemy przejść od następnego kroku, a mianowicie do wyboru odpowiedniej ekipy, która dokona rozbiórki. Przy wyborze ekipy do prac rozbiórkowych zdecydowanie nie warto kierować się wyłącznie ceną usługi. W trakcie prac budowlanych niezwykle ważne jest bowiem zachowanie bezpieczeństwa oraz spełnianie wszystkich norm, na które wskazuje Prawo budowlane.

Poszukiwania najlepiej rozpocząć w okolicy, w której zlokalizowany jest budynek przeznaczony do rozbiórki. W ten sposób możemy zaoszczędzić na kosztach transportu. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, czy wybrana firma oferuje w cenie usługi także wywóz oraz utylizację gruzu. Takie rozwiązanie jest bowiem dla inwestora najbardziej korzystne.

Ekipa powinna również dysponować specjalistycznym sprzętem do wyburzeń, który w każdych warunkach – nawet w centrum miasta – pozwoli na bezpieczną oraz precyzyjną realizację prac rozbiórkowych.

Krok trzeci – rozbiórka

Rozbiórka może zostać przeprowadzona na dwa sposoby, mianowicie ręcznie oraz mechanicznie. Profesjonalne firmy oferują obydwie metody, w zależności od sytuacji oraz potrzeb klienta.

Jak wyjaśnia nasz rozmówca, specjalista z firmy P.W. Stachyra z Lublina, która zajmuje się m.in. przeprowadzaniem prac rozbiórkowych i wyburzeniowych:

Ręczna rozbiórka budynku jest czasochłonna, ale pozwala na odzyskanie części materiałów budowlanych. Ta metoda jest więc opłacalna w przypadku dobrze utrzymanych obiektów. Budynki mocno zniszczone i wyeksploatowane zaś najlepiej jest wyburzać przy wykorzystaniu sprzętu ciężkiego. Zdecydowaną zaletą tej metody jest krótki czas wykonania. Rozbiórka mechaniczna może bowiem trwać do kilku dni. Dla porównania – rozbiórka ręczna trwa kilka, a nawet kilkanaście razy dłużej.

Jeśli zaś chodzi o koszt rozbiórki, to jest on uzależniony od takich czynników jak: rodzaj użytych do budowy materiałów, wysokość budynku, jego konstrukcja oraz grubość ścian. Istotny jest również stan budynku. Koszt rozbiórki obiektu, w którym ekipa musi przeprowadzać demontaż wewnątrz pomieszczeń będzie znacznie wyższy od kosztu rozbiórki budynku, będącego już w ruinie.