Rodzaje materiałów budowlanych

Produkt może być nazywany materiałem budowlanym, gdy posiada odpowiednie cechy mechaniczne, fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne. Są to parametry techniczne, które badane są przed dopuszczeniem materiałów na rynek. Prowadzona jest kontrola laboratoryjna dla każdej partii materiałów, a zakres badań określają państwowe normy.

materialy budowlane

Podział materiałów budowlanych

Materiały budowlane możemy podzielić na kilka sposobów. Pierwszy podział, to podział w zależności od przeznaczenia. Materiały dzielimy na konstrukcyjne, izolacyjne i instalacyjne. Kolejny podział, to podział według rodzaju tworzywa – mamy materiały kamienne, tworzywa sztuczne, materiały ceramiczne, betony itd. Materiały możemy podzielić także według zastosowania, np. materiały ścienne, stropowe i dachowe. Mamy także materiały pochodzenia naturalnego oraz przetworzone, na przykład wyroby ceramiczne. Podstawowym składnikiem wszystkich ceramicznych materiałów budowlanych jest glina. Cegły są jednym z najstarszych materiałów budowlanych, które stosowane są już od czasów starożytnych. Początkowo stosowane były cegły suszone na słońcu, ale już w IV w.p.n.e. zaczęto stosować ceły wypalane w piecach. W wieku XIX na rynku pojawiły się cegły wapienno-piaskowe, a więc cegły silikatowe. Do materiałów ceramicznych zaliczamy także pustaki ścienne, pustaki stropowe, dachówki i gąsiory, kafle i płytki ścienne.

Cegły i pustaki

Z większości cegieł można wznosić ściany nośne, jednak do budowy ścian zewnętrznych piwnic oraz kominów nie nadają się cegły kratówki, dziurawki oraz cegły poryzowane, ponieważ są to cegły o dużej nasiąkliwości. Dodatkowo cegły dziurawki posiadają słabą wytrzymałość na ściskanie, więc nie wznosi się z nich ścian konstrukcyjnych – dowiadujemy się w składzie materiałów budowlanych LUSKAR z Krakowa.

Cegły elewacyjne muszą charakteryzować się dużą odpornością na mróz i inne warunki pogodowe. Idealne cegły, podobnie jak pozostałe ceramiczne materiały budowlane, powinny mieć jednolitą barwę, nie mają wyszczerbień i spękań. Gdy przełamiemy cegłę, powinna nie mieć wewnątrz smug i wapiennych domieszek margla. Pustaki mają otwory, dzięki którym poprawiona jest ich izolacyjność. Są produkowane z ceramiki tradycyjnej lub poryzowanej. Mają większe wymiary od cegieł, w związku z czym do wybudowania ściany potrzebujemy mniejszej ilości spoin. Dostępne są także pustaki, które wypełnione są wełną mineralną lub styropianem – co zapewnia jeszcze większą termoizolacyjność.