Rodzaje kruszyw drogowych

Budowa dróg to praktycznie niekończący się proces – nie tylko powstają nowe odcinki, ale również stare poddawane są renowacjom. Tak szeroko zakrojone prace budowlane wymagają stosowania dużej ilości materiałów, spełniających ściśle określone normy i standardy. To materiałów tych zaliczamy kruszywa, które ze względu na ich pochodzenie, metodę uzyskiwania oraz rozmiary możemy podzielić na wiele pomniejszych rodzajów.

Czym jest kruszywo?

Kruszywo to sypki materiał, który znajduje zastosowanie między innymi w branży budowlanej. Stosowany jest zazwyczaj do produkcji zapraw, ale również do wykonywania warstw nawierzchni drogowych. Spośród najpowszechniej spotykanych kruszyw wymienić należy między innymi piaski, żwiry, kruszywa dolomitowe oraz hutnicze

Podział kruszyw

Ze względu na takie czynniki jak pochodzenie materiału, jego właściwości i wielkość, kruszywa możemy przypisać do jednego z wielu rodzajów. Pierwszą kategorią są kruszywa naturalne

– Do kruszyw naturalnych zaliczamy wszelkiego rodzaju materiały pochodzenia mineralnego, które w wyniku naturalnych procesów erozyjnych bądź też działań człowieka uległy rozdrobnieniu – mówi przedstawiciel firmy Martrans, specjalizującej się w transporcie kruszyw – W zależności od tego, w jaki sposób powstało kruszywo możemy zaliczyć je do kruszyw żwirowych, czyli rozdrobnionych naturalnie, bądź do łamanych, czyli rozdrobnionych mechanicznie przy użyciu odpowiednich urządzeń. Kruszywa naturalne pozyskuje się dna jezior  rzek bądź też kopalni odkrywkowych. Wśród nich wymieniamy między innymi piasek, żwir, grys, tłuczeń.

Kruszywa sztuczne

Drugą grupą kruszyw są kruszywa sztuczne, pozyskiwane w wyniku określonych procesów produkcyjnych. Produkty z tej kategorii dzielimy na:

  • Kruszywa pochodzenia mineralnego, pozyskiwane dzięki termicznej obróbki lub innej modyfikacji
  • Kruszywa pochodzenia mineralnego z recyklingu, pozyskiwane dzięki mechanicznej obróbce odpadów budowlanych, a więc między innymi gruzu.

Wielkość kruszywa

Kolejnym kryterium podziału kruszyw jest ich wielkość. Pod tym względem wymieniamy kruszywa:

  • Drobne – wymiar ziarna mniejszy lub równy 4 mm
  • Grube – wymiar ziarna w granicach od 4 do 63 mm
  • Bardzo grube – wymiar ziarna od 63 do 250 mm

Ponadto wyróżniamy wypełniacze, czyli kruszywa o tak drobnym uziarnieniu, że przechodzą one przez oczka sita 0,063 mm.

Jak wybrać kruszywo?

Wybór odpowiedniego kruszywa do budowy drogi wymaga znajomości właściwości danego materiału, stąd może sprawiać pewne problemy. Jeśli chcemy mieć pewność, że dokonamy właściwego zakupu, warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa firmy Martrans.