Regulacje prawne dotyczące konieczności ochrony głowy w miejscach pracy

Głowa to wyjątkowo wrażliwa część ciała, a jej urazy są bardzo niebezpieczne. Nasze centrum dowodzenia, czyli mózg, chroni relatywnie cienka warstwa tkanki kostnej, którą łatwo uszkodzić. Niektóre prace sprzyjają zagrożeniom głowy i twarzy, dlatego BHP nakłada obowiązek ochrony tej części ciała. Co mówią przepisy w kwestii zabezpieczania się przed wypadkiem w obrębie głowy?

Regulacje prawne dotyczące konieczności ochrony głowy w miejscach pracy

Zagrożenia, na jakie narażona jest głowa

Nasza głowa to nie tylko miejsce, w którym ulokowany jest mózg. Warto pamiętać, że to właśnie ta część ciała jest wyposażona w ośrodki zmysłów, a te, jako łączniki ze światem zewnętrznym, są wyjątkowo wrażliwe. Oczy, uszy, jama ustna i nosowa – te wszystkie punkty wymagają szczególnej ochrony, zwłaszcza przy niektórych typach prac. O to, na co jest narażona głowa, zapytaliśmy specjalistę BHP z firmy Ella.

Jeśli chodzi o głowę, to ryzykowne są wszelkie prace budowlane, gdzie coś może spaść z góry. Za niebezpieczną uważa się też pracę pod niskim stropem oraz na wysokości – upadek bez kasku, który ochroni czaszkę, mógłby być tragiczny w skutkach. Co do innych elementów: oczy należy chronić przed zapyleniem, podrażniającymi gazami i niektórymi włóknami (np. szklanym), dymami. Uszy chronimy przez separowanie ich od hałasu. Ryzykowne są zarówno dźwięki maszyn, jak i wybuchy oraz uderzenia. Uszy są wrażliwe także na niskie temperatury, dlatego należy stosować ocieplacze.

Szczegóły ochrony głowy przy pracy reguluje prawo. W jakich przepisach ujęto zasady zabezpieczania głowy przed urazem?

Ochrona głowy w miejscu pracy w świetle prawa

Ochrona głowy to jeden ze środków ochrony indywidualnej, a te określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W dokumencie tym, oprócz wyżej wymienionych przez eksperta zagrożeń, wskazuje się też rodzaje prac, które wymagają ochrony głowy. Szczególnie ważny jest kask ochronny. Okoliczności, w jakich powinien być stosowany, to m.in.:

  • praca na rusztowaniach,
  • rozbiórki,
  • prace montażowe i instalacyjne,
  • praca na wysokościach – mostach, wieżach, słupach,
  • prace ziemne i skalne (w rowach, wykopach czy szybach).

Oprócz kasków stosuje się także środki ochrony indywidualnej do zabezpieczania oczu, uszu oraz dróg oddechowych. Są to m.in.:

  • Dla uszu: ochronniki słuchu, zatyczki oraz stopery.
  • Dla oczu: okulary różnego typu (przeciwsłoneczne, spawalnicze i inne), osłony.
  • Dla dróg oddechowych: maski i półmaski, aparaty oddechowe.

Na pracodawcy spoczywa obowiązek określenia zagrożeń towarzyszących pracy w danych warunkach. To jego rolą jest także zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej maksymalnie bezpiecznych okoliczności pracy.