Przydomowe oczyszczalnie biologiczno-chemiczne w praktyce

Rozszerzoną wersją zwykłej, przydomowej oczyszczalni jest nowoczesna oczyszczalnia biologiczno-chemiczna. To rozwiązanie, które łączy w sobie zalety tradycyjnej oczyszczalni ścieków przy posesji z możliwością dozowania odpowiednio dobranych środków chemicznych. Przydomowe oczyszczalnie biologiczno-chemiczne są szczególnie polecane przy nieruchomościach, które stawiamy w dużych miastach, aglomeracjach, ale nie tylko. Jak w praktyce działa oczyszczalnia biologiczno-chemiczna?

Budowa i ogólna zasada działania oczyszczalni biologiczno-chemicznej

W związku z tym, że rozwiązania producentów mogą się od siebie nieco różnić, budowę i zasadę działania oczyszczalni biologiczno-chemicznej najlepiej omówić na konkretnym przykładzie. Naszym przykładem będzie oczyszczalnia EKO-BIOCH, o której opowiedzieli nam pracownicy firmy Bio-Hydret z Aleksandrowa Łódzkiego. Przydomowa oczyszczalnia wykonana jest w postaci cienkościennego zbiornika z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym. W zbiorniku zachodzi proces denitryfikacji i nitryfikacji, które unieszkodliwiają substancje trafiające do ścieków. W komorze denitryfikacji  następuje separacja tłuszczów oraz oddzielenie części stałych, które są zawarte w ściekach. Następnie ścieki trafiają do komory nitryfikacji, gdzie następuje tlenowy proces oczyszczania. Właściwe dozowanie powietrza w oczyszczalni zapewnia sterownik, a dodatkowy system opracowany przez producenta dozuje środek chemiczny PIX112. Środek chemiczny ma za zadanie dodatkową redukcję fosforu. System dozowania znajduje się on tuż przy powierzchni gruntu we włazie oczyszczalni biologiczno-chemicznej.

W jaki sposób odprowadzane są ścieki z przydomowej oczyszczalni biologiczno-chemicznej?

Najprostszym sposobem odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni biologiczno-chemicznej jest odprowadzanie ich bezpośrednio do otwartego cieku wodnego albo do gruntu (do rowu melioracyjnego). Kolejne rozwiązanie to wprowadzanie oczyszczonych ścieków do gruntu z wykorzystaniem drenażu rozsączającego. Jest to wariant polecany dla dobrze przepuszczalnych gruntów, gdzie poziom tzw. wód podskórnych jest niski. Gdy grunt jest słabo przepuszczalny, lecz poziom wód podskórnych jest nie płycej niż 2,5 m, ścieki mogą być odprowadzane przy wykorzystaniu studni chłonnej. Bardziej zaawansowane rozwiązanie to montaż zbiornika przepompowni za zbiornikiem oczyszczalni, które umożliwia nam wykorzystanie zgromadzonej, oczyszczonej wody do podlewania ogrodu. Rozwiązań odprowadzania oczyszczonych ścieków jest więc wiele, dlatego przy różnych warunkach gruntowych na działce można dobrać odpowiedni wariant. Do zalet omówionej oczyszczalni biologiczno-chemicznej możemy też bez wątpienia dopisać atrakcyjną cenę, niewysoki koszt eksploatacji (wywóz osadów odbywa się raz w roku) oraz zautomatyzowaną pracę – a na takich ofertach w praktyce najbardziej nam zależy.