Przydomowa oczyszczalnia ścieków. Elementy konstrukcji

Coraz więcej domów zlokalizowanych na działkach bez dostępu do ogólnej sieci kanalizacyjnej, korzysta z własnych, niedużych oczyszczalni. Takie rozwiązania zastępują wykorzystywane dotychczas szamba, które były dość uciążliwe w eksploatacji. Nowoczesne przydomowe oczyszczalnie ścieków zapewniają prostą i niedrogą obsługę, a jednocześnie są ekologiczne.

Zanim wybudujesz oczyszczalnię

Obecnie na polskim rynku dostępnych jest wiele modeli oczyszczalni przydomowych. Wybór najlepszego rozwiązania zawsze powinien być uzależniony od różnych czynników, w tym m.in. ilość osób zamieszkujących budynek i rodzaju gruntów na docelowej działce. Wymienione aspekty wpływają na to, jaki typ instalacji można zamontować bezpiecznie w danym miejscu i jakiej pojemności zbiornik będzie potrzebny.

W przypadku oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3 na dobę nie jest wymagane pozwolenie na budowę, wystarczające jest zgłoszenie. Wybierając miejsce na zbiornik, należy pamiętać o zachowaniu wymaganych prawem odległości. Oczyszczalnia musi być oddalona przynajmniej 2 m od granicy działki, a drenaż rozsączający (jeżeli jest), nie bliżej nić 30 m od studni, 1,5 m od wód gruntowych i 3 m od drzew.

Konstrukcja przydomowej oczyszczalni ścieków

Konstrukcja oczyszczalni przydomowej będzie różniła się w zależności od wybranego typu instalacji, jednak zawsze musi posiadać wstępny osadnik gnilny. Osadnik gnilny to nic innego niż duży zbiornik, do którego ścieki odprowadzane są bezpośrednio z domu. W osadniku dochodzi do oddzielenia części stałych, które opadają na dno i są rozkładane przez bakterie. Wstępnie oczyszczone ścieki przepływają przez kolejne filtry, które zatrzymują pozostałe zanieczyszczenia. W ten sposób cały proces pozwala uzyskać ciecz na tyle czystą, że można bezpiecznie odprowadzić ją do gruntu.

Przyjrzyjmy się konstrukcji oczyszczalni przydomowej na dwóch przykładach producenta Kingspan. Pierwszym z nich niech będzie oczyszczalnia BioDisc o wydajności 1,20 m3 na dobę, zdolnej do obsługi domów zamieszkiwanych przez maksymalnie 18 osób. Jest to oczyszczalnia, wykorzystująca technologię obrotowego złoża biologicznego. Zbiornik wykonany z mocnego tworzywa GRP wyposażony jest w osadnik wstępny, dwie strefy oczyszczania biologicznego ze złożem tarczowym i osadnik wtórny. Oczyszczalnia posiada też układ napędowy, a kontrolę nad jej działaniem zapewnia elektroniczny panel.

Inną propozycją, którą również znajdziemy w ofercie przedsiębiorstwa MiM Mariusz Mańkowski, jest zbiornik BioFicient 2, o identycznej wydajności. To urządzenie nadaje się jednak do montażu przy domach zamieszkiwanych nawet przez 30 osób. W zbiorniku wydzielono aż 4 komory. Urządzenie posiada obowiązkowy osadnik wstępny, a także dwie  strefy napowietrzania, osadnik wtórny i układ zawracania osadu. Ponieważ to rozwiązanie opiera się na procesach tlenowych, oczyszczalnia wyposażona jest w system napowietrzania ze sprężarką.