Przeciekanie dachu – przyczyny i naprawa

Dach to zwieńczenie każdego budynku zapewniające komfort i bezpieczeństwo jego użytkowania. Tyle w teorii, w praktyce bowiem często musimy mierzyć się z różnego rodzaju problemami związanymi z konstrukcją dachu. Najczęściej mamy do czynienia z jego przeciekaniem objawiającym się nieestetycznymi zaciekami pojawiającymi się na ścianach pomieszczeń. Jakie są przyczyny nieszczelnego dachu i jak go naprawić?

Wady w ułożeniu pokrycia dachowego

Do najczęstszych przyczyn przeciekania dachu należą błędy w konstrukcji pokrycia dachowego. Mogą one wynikać z nieprawidłowego ułożenia dachówek lub innych materiałów bądź też być spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi, które powstają np. w wyniku zdarzeń losowych takich jak silne opady gradu czy spadające gałęzie na skutek silnych porywów wiatru. W rezultacie dochodzi do przenikania wilgoci w głąb konstrukcji budynku, co objawia się nie tylko wodą kapiącą z sufitu i nieestetycznie wyglądającymi zaciekami na ścianach, ale także rozwojem pleśni. Aby upewnić się co do przyczyny i lokalizacji przecieku, konieczne jest przeprowadzenie profesjonalnego przeglądu dachu, w czym pomóc może Solidny Dekarz. Niekiedy okazuje się, że powodem przecieku jest prozaiczny błąd przy układaniu pokrycia dachowego. W takiej sytuacji wystarczy jedynie zamontować odpowiednio dobraną dachówkę czy też inny materiał, w zależności od rodzaju pokrycia. Często jednak przeciekanie dachu wynika z błędów w jego uszczelnieniu. Szczególnie uważnie należy przyjrzeć się newralgicznym fragmentom, do których należą wszelkie załamania, połączenia połaci i miejsca jej styku ze ścianami, obróbki blacharskie, a także elementy instalacji kominowej i wentylacyjnej oraz przestrzenie wokół okien, lukarn, świetlików czy wyłazów dachowych. Wszędzie tam – w przypadku stwierdzenia nieszczelności i pojawienia się przecieków – wykorzystuje się odpowiednio dobrane izolacje i uszczelki oraz specjalne kleje, taśmy czy inne środki uszczelniające.

Błędy w konstrukcji więźby dachowej

Zdarza się, że przyczyna przeciekania dachu jest poważniejsza i tkwi głębiej – nie w pokryciu, a w konstrukcji dachu. Nieszczelny dach może być spowodowany błędami w projektowaniu i ułożeniu więźby, a także jej słabą jakością. Wady konstrukcyjne, nieprawidłowo ułożone elementy czy przegnicie drewna oznaczają poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowania budynku i wiążą się z dużymi nakładami na remont dachu. Niekiedy konieczna okazuje się wymiana całej konstrukcji i położenie nowego pokrycia. Dlatego tak ważne jest regularne przeprowadzanie przeglądów i konserwacja dachu, by nie dopuścić do poważniejszych awarii.