Pręty żebrowane. Charakterystyka

Pręty żebrowane to stal wykorzystywana przy różnego rodzaju konstrukcjach żelbetowych – od zbrojenia fundamentów pod niewielkie domki po zbrojenie nośne potężnych obiektów. Pręty żebrowane, podobnie jak pręty gładkie, które również są stalą zbrojeniową, dzielimy na klasy oraz gatunki. W naszym artykule sprawdzimy, czym charakteryzują się pręty zbrojeniowe, co dokładniej wskazuje nam ich klasa oraz gatunek stali.

pręty ze stali zbrojeniowej

Klasy stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniową według obowiązujących norm dzielimy na pięć klas. Stal klasy A-0 i A-I to pręty gładkie, które są wykorzystywane przede wszystkim do wykonywania pomocniczych elementów zbrojenia. Kolejne klasy stali zbrojeniowej to pręty żebrowane. Stal klasy A-II może być wykorzystywana jako zbrojenie nośne. Na tych prętach żebrowanych są podłużnie ukształtowane dwa symetryczne (ułożone po dwóch przeciwnych stronach pręta) żebra, między którymi znajdują się skośnie ułożone żeberka poprzeczne. Stal klasy A-III to podobne pręty żebrowane, z których wykonuje się główne zbrojenie konstrukcji. Żeberka poprzeczne na tych prętach ułożone są nieco inaczej, w tzw. jodełkę. W stali klasy A-IIIN, czyli stali zbrojeniowej o najwyższej klasie wytrzymałości, żebrowanie jest takie samo jak w prętach klasy A-III z małym dodatkiem: odcinki żeberek podłużnych między tymi ułożonymi w jodełkę w odstępach około 70 cm.

Gatunki stali zbrojeniowej

Pręty zbrojeniowe i inne elementy zbrojenia, które mogą być wykorzystywane w budownictwie, muszą być wykonane z gatunków stali, które są wymienione w obowiązujących normach oraz pręty zbrojeniowe z właściwą Aprobatą. O popularnej stali zbrojeniowej ze swojej oferty opowiedzieli nam pracownicy firmy PAK STEEL z Warszawy. To pręty żebrowane w gatunkach:

  • B500A – pręty zbrojeniowe ze stali o niskiej ciągliwości.
  • B500B – pręty zbrojeniowe ze stali o średniej ciągliwości,
  • B500SP – pręty zbrojeniowe ze stali o podwyższonej ciągliwości.

We wszystkich przypadkach litera „B” oznacza stal przeznaczoną do budownictwa, liczba 500 oznacza granicę plastyczności (500 MPa). Przy pierwszym gatunku litera „A” oznacza stal o niskiej ciągliwości, analogicznie w drugim przypadku litera „B” to oznaczenie stali o średniej ciągliwości. Na rynku dostępne są także pręty ze stali zbrojeniowej, które na końcu w swoim oznaczeniu mają literę „C”, która wskazuje stal o wysokiej ciągliwości (B500C). Popularniejsze są jednak pręty żebrowane z wymienionej przez nas stali B500SP – to spajalna stal o podwyższonej ciągliwości.