Polimocznik jako materiał izolacyjny

Ponieważ nasz artykuł kierujemy przede wszystkim w stronę budowlańców, pominiemy tutaj wszelkie wysoce skomplikowane rozważania o chemicznej naturze polimoczników, poprzestając na opisaniu ich fizycznych właściwości, bo te w praktycznym ich zastosowaniu mają znaczenie zasadnicze. Nasze zainteresowanie skupimy na wykorzystywaniu polimocznikowych materiałów jako doskonałej budowlanej izolacji.

Najważniejsze cechy polimocznika

Produkcja polimoczników to stosunkowo nowa technologia i jak to często bywa, została opracowana, a później wdrożona najpierw w USA; w Europie zaczęła robić karierę w latach 90. ubiegłego wieku.  Polimocznik otrzymujemy w wyniku reakcji chemicznej izocyjanianu i mieszanki żywicy. W zależności od rodzaju tych dwóch składników i ich wzajemnych proporcji otrzymujemy nieco inne materiały polimocznikowe o różnych właściwościach. Ponieważ jednak najistotniejsze cechy tych produktów są tożsame, więc każdy z nich nazywamy wspólnym mianem „polimocznik” lub „elastomer polimocznikowy”. Co sprawiło, że polimoczniki robią tak zawrotną karierę w branży budowlanej? Jak powiedziano nam w firmie POLYCHEM SYSTEMS z Poznania, najważniejsze ich cechy to bardzo wysoka przyczepność do wielu różnych materiałów łącznie z betonem, stalą, drewnem czy materiałami poliuretanowymi i duża odporność mechaniczna (wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie, ścieralność) oraz na działanie agresywnego środowiska chemicznego. W połączeniu z bardzo niską przepuszczalnością wody owe właściwości czynią z polimoczników nadzwyczaj skuteczny materiał izolacyjny. Powłoki polimocznikowe cechuje duża sprężystość i elastyczność co zabezpiecza je przed rozerwaniem nawet przy nałożeniu ich na odkształcające się podłoża.

Przykłady stosowania polimoczników

Na ogół polimocznik aplikowany jest przy użyciu agregatu wysokociśnieniowego; tak np. postępujemy z dwuskładnikowym systemem polimocznikowym PUREX AM. Niektóre jednak jego odmiany można nakładać przy użyciu zwykłego pędzla lub wałka. Polimoczniki stosujemy w bardzo wielu dziedzinach gospodarki. Oto niektóre przykłady takich zastosowań:

  • hydroizolacja fundamentów, piwnic, tarasów, balkonów, wodnych i ściekowych zbiorników, oczek wodnych itd.
  • ochrona przed korozją rur i wodociągów, mostów, tuneli, ładowni statków i różnych stalowych elementów w przemyśle motoryzacyjnym
  • termoizolacja dachów domów i hal magazynowych chroniąca przed nadmiernym nagrzewaniem.

Musimy pamiętać, że tak samo, jak to bywa z innymi izolacjami lub materiałami kryjącymi takimi jak, np. farby, także przed nałożeniem powłoki polimocznikowej należy wcześniej odpowiednio przygotować podłoże; musi być ono czyste, a wszystkie luźne jego fragmenty należy usunąć.