Podwyższanie terenu. Etapy prac

Prace związane z podwyższeniem terenu powinny być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Niedopuszczalne jest podejmowanie jakichkolwiek czynności związanych z podniesieniem gruntu w sposób, który wpływałby negatywnie na sąsiadujące działki. Jak zatem wyglądają poszczególne prace? O czym warto pamiętać przy zmianie wysokości terenu?

Podwyższenie terenu działki – podstawowe informacje

Najwygodniejszym rozwiązaniem dotyczącym podwyższenia poziomu wybranego obszaru jest zawarcie ugody z właścicielami sąsiadujących działek. Jednak ugoda sąsiedzka nie zwalnia z obowiązku rozwiązania problemu, jaki może pojawić się wskutek opadów deszczu. Mowa o zalewaniu sąsiadujących ogródków. Specjalista z firmy Kopalnia kruszywa Takova zauważa:

Należy pamiętać, że prace związane z podwyższeniem terenu nie mogą negatywnie odbijać się na właścicielach sąsiadujących nieruchomości. Najlepszym rozwiązaniem jest więc wcześniejsze zbadanie terenu oraz ustalenie, w jaki sposób można wyeliminować pewne niedogodności. W tym przypadku warto podpisać również dokument, jakim jest ugoda sąsiedzka.

Ugoda sąsiedzka powinna być sporządzona na piśmie – zawarte powinny być w niej wszelkie informacje dotyczące:

  • planowanych prac,
  • rozwiązania problemu zalewania sąsiadujących działek.

Dopiero tak sporządzona może trafić do akceptacji ze strony wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Podnoszenie terenu działki a pozwolenie na budowę

Należy pamiętać, że istnieją sytuacje, kiedy prace obejmujące podnoszenie terenu wymagają odpowiedniego pozwolenia na budowę. Związane jest to przede wszystkim z sytuacją, kiedy czynności łączą się z tworzeniem takich elementów jak:

  • wały,
  • nasypy.

Kwestia pozwolenia dotyczy także prowadzenia wykopów niezależnych od budowy samej nieruchomości.

W wyżej opisanych sytuacjach konieczne jest uzyskanie niezbędnej zgody na budowę, a to oznacza konieczność wykupienia odpowiedniej usługi, mającej na celu stworzenie projektu architektonicznego. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że nawet jeżeli prowadzone prace związane z podniesieniem terenu nie zostaną uznane za takie, które wymagają pozwolenia na budowę, nie oznacza to możliwości wykonania tzw. samowolki budowlanej. W dalszym ciągu należy pamiętać o sąsiadujących działkach oraz odpowiednim zabezpieczeniu ich przed zalewaniem. Trzeba bezwzględnie przestrzegać planu wykonania podniesienia stanu działki. W sytuacji, kiedy prace wpłyną na zmianę stanu wody, a to będzie miało bezpośrednie znaczenie dla otaczającej nieruchomość działki, konieczne będzie przywrócenie stanu wody do pierwotnego poziomu. Należy pamiętać, że czasem może wiązać się to również z koniecznością wypłacenia stosownego odszkodowania właścicielom sąsiadujących z nieruchomością działek – w sytuacji, kiedy doszło do ich zniszczenia.

Podnoszenie poziomu działki przed rozpoczęciem budowy na danym terenie

Podnoszenie poziomu działki nie zawsze wykonywane jest po fakcie budowy danej nieruchomości. Bardzo często takie prace uwzględnione zostają w projekcie budynku, a to oznacza otrzymanie wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz posiadanie odpowiedniego projektu. W takim przypadku pozostaje tylko zlecić czynności wyspecjalizowanej firmie, która wykona daną usługę zgodnie z planem.