Podstawowe materiały budowlane 

Materiały budowlane to szeroka grupa produktów, które są wykorzystywane do wznoszenia różnych obiektów oraz naprawy istniejących budynków czy dróg. Zależnie od przeznaczenia można je podzielić na kilka grup, począwszy od materiałów konstrukcyjnych, przez instalacyjne, po elementy, które służą do wykonywania izolacji. Dowiedz się, jakie są podstawowe materiały budowlane.

Charakterystyka materiałów budowlanych

Pojęcie materiałów budowlanych jest doskonale znane każdemu bez względu na wiek czy środowisko, w którym żyje. Jest to jednocześnie określenie powszechne, jak i specjalistyczne, używane przez pracowników z branży. Większość produktów, które zaliczają się do tej grupy, bez problemu zidentyfikuje i przyporządkuje nawet laik. Są to m.in. cement, cegły czy galanteria betonowa. W ujęciu specjalistycznym jednak to pojęcie ma znacznie szersze znaczenie. Fachowiec rozumie przez nie materiały o określonych parametrach technicznych, cechach fizycznych, fizykochemicznych, mechanicznych czy chemicznych. Oznacza to, że tradycyjny beton dla laika pozostaje betonem, podczas gdy dla fachowca jest betonem lekkim o gęstości 2000 kg/m3, z dodatkiem środków pianotwórczych i lekkich kruszyw. W przypadku materiałów budowlanych dla specjalisty ważne są ich grubość, izolacyjność cieplna czy dźwiękowa, odporność ogniowa, wytrzymałość na ściskanie czy obciążenia i inne cechy tego typu. Każda z nich jest określona normą.

Materiały podstawowe  

Materiały budowlane mogą być klasyfikowane pod względem ich przeznaczenia, rodzaju surowca, z którego zostały wykonane, czy zastosowania. W pierwszym aspekcie można je podzielić na materiały konstrukcyjne, instalacyjne i izolacyjne. W drugim – na betonowe, kamienne, metalowe, drewniane, ceramiczne oraz z tworzyw sztucznych. Natomiast w kontekście zastosowań materiały te dzieli się na stropowe, ścienne i dachowe. Najważniejszy podział pozwala też wyróżnić materiały podstawowe – w ich sprzedaży specjalizuje się firma Urbaniak Materiały Budowlane – oraz specjalistyczne. Do materiałów podstawowych zalicza się te produkty, które są niezbędne do wzniesienia surowej konstrukcji budowlanej. Są to m.in.:

  • cement, wapno i piasek,
  • kruszywa i żwir,
  • gips (szpachlowy, budowlany, gładź gipsowa, tynk gipsowy),
  • zaprawy budowlane (murarskie, tynkarskie, klejowe, fugowe, na wylewki),
  • drewno (kantówki, kontrłaty, łaty, deski),
  • materiały drewnopodobne (płyty wiórowe, warstwowe, OSB),
  • tynki mozaikowe i akrylowe,
  • galanteria budowlana (cegły, kształtki, pustaki).

Kategoria podstawowych materiałów budowlanych może też obejmować inne grupy produktów lub ich warianty. Przykładami są klinkier czy bloczki keramzytowe. Do tej grupy należą też szkło i stal. Szczególnie ta druga jest niezbędna do zbrojenia betonowych konstrukcji lub do wykonywania szkieletów różnych budowli.