Podstawowe informacje na temat projektowania przepompowni

Aby odpowiednio zaprojektować przepompownię ścieków, należy przeprowadzić dokładną analizę parametrów wyjściowych. Na co szczególnie zwrócić uwagę? Postaramy się wyjaśnić to w poniższym artykule.

projektowanie przepompowni

Czy projektowanie przepompowni jest konieczne?

Projektowanie przepompowni w dużej mierze na współpracy odbiorcy (właściciela posesji), wraz z producentem pompowni. W pierwszej kolejności należy się bowiem zastanowić, czy rzeczywiście przepompownia jest niezbędna, co wynika z warunków terenowych oraz możliwości odbioru medium. Jeżeli tak, dokonuje się analizy wielu czynników: typ medium Ścieki deszczowe, przemysłowe, a może bytowo-gospodarcze?, długości tłoczenia, wysokości podnoszenia, ilość medium, miejsce odbioru medium. Dobór pompy powinien zależeć od jej przeznaczenia oraz na podstawie obliczeń hydraulicznych dopasowanych do indywidualnego odbiorcy. Od ich właściwości medium (temperatury, składu chemicznego, lepkości i ilości zawiesiny) uzależniony jest również dobór uszczelek oraz elementów hydraulicznych pompowni.

Miejsce ma znaczenie

Istotnym kryterium przy projektowaniu przepompowni ścieków jest również usytuowanie miejsca odpływu w odniesieniu do kanału i poziomu zalewania, ponieważ w przypadku braku spadku, ścieki pompowane są do kanału w kierunku przeciwnym do działania siły ciężkości. Już na początkowym etapie należy ustalić miejsce ustawienia urządzenia i wykonać starannie studzienki, które powinny mieć odpowiednią głębokość dopływu, objętość użytkową, klasę obciążeń dla jezdni oraz spełniać wymogi związane z wodami gruntowymi.

Konsultacja z firmami usługowymi

Projektowanie przepompowni może być łatwiejsze, jeżeli zostanie skonsultowane z firmami, które zajmują się takimi usługami. Jedną z nich jest rodzinna firma INWAP Sp. z o.o. z Brzegu wykorzystująca w swojej działalności wielopokoleniowe doświadczenie, stale wdrażająca nowe rozwiązania i stosująca nowoczesne technologie. Opis urządzeń pozwala im na zaoferowanie gotowych rozwiązań technicznych, w tym doboru takich elementów jak: pompy ściekowe, zbiornik retencyjne, armatura zaporowa, rozdzielnia zasilająco-sterująca, a także system monitoringu i alarmowania.