Planowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. O czym trzeba pamiętać?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków stanowi świetną alternatywę dla tradycyjnego szamba bezodpływowego. Jest ona bowiem wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem, które dodatkowo sprzyja ekologii oraz domowemu budżetowi. Planując budowę przydomowej oczyszczalni ścieków należy jednak wiedzieć o kilku istotnych faktach. Jakich? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w naszym artykule.

oczyszczalnia-sciekow

Jakich formalności należy dopełnić?

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków należy do inwestycji budowlanych. Każda inwestycja zaś podlega przepisom Prawa budowlanego. Dodatkowo przez wzgląd na swój charakter, oczyszczalnia ścieków podlega także Prawu wodnemu.

Jak wyjaśnia nasz rozmówca, specjalista z firmy EKO-BIO Oczyszczalnie z Łodzi, producenta przydomowych oczyszczalni biologicznych:

Przede wszystkim musimy wiedzieć, że przydomowej oczyszczalni ścieków nie możemy wybudować na terenie, który jest już objęty siecią kanalizacyjną. Wówczas mamy bowiem obowiązek podłączenia naszego domu do danej sieci. Jeśli nasz dom zlokalizowany jest na terenie pozbawionym sieci kanalizacyjnej, wtedy przed rozpoczęciem budowy domowej oczyszczalni musimy pamiętać o tym, aby sprawdzić, jakie są ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli takowy istnieje) lub przepisów lokalnych z zakresu bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

W sprawie zaś dotyczącej pozwolenia na działanie przydomowej oczyszczalni ścieków, Prawo wodne mówi, że jest ono konieczne wtedy, gdy oczyszczone ścieki wprowadzane do wód lub ziemi występują w ilości większej niż 5 m³ w ciągu doby. Prawo budowlane zaś wymaga pozwolenia w sytuacji, kiedy wydajność oczyszczalni przekracza 7,5 m³. Inwestycje, do budowy których nie są konieczne pozwolenia, wystarczy zgłosić w urzędzie gminy.

Planowanie budowy

Przy planowaniu budowy ekologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków należy pamiętać o tym, że drenaż rozsączający musi znajdować się w odległości 3 m od granicy naszej działki oraz 30 m od studni wodociągowej. Kiedy zachowanie tych odległości nie jest możliwe, wówczas warto podjąć próbę stworzenia wspólnej oczyszczalni ścieków wraz z sąsiadami.

Prace nad budową oczyszczalni możemy rozpocząć najwcześniej po 30 dniach liczonych od daty określonej w zgłoszeniu w urzędzie oraz nie później niż 2 lata od tego terminu. Same prace zaś najlepiej jest przeprowadzać w trakcie trwania ciepłych pór roku. Po pierwsze nie napotkamy wtedy trudności z wykopami, a po drugie łatwiej nam będzie połączyć przeprowadzkę do nowego domu z rozpoczęciem funkcjonowania oczyszczalni. Takie domowe szambo, potrzebuje bowiem czasu, aby osiągnąć stan 100% skuteczności w swoim działaniu.

Należy pamiętać także o tym, że nasza przydomowa oczyszczalnia musi być odpowiednio zaprojektowana. Instalacja powinna być dostosowana do warunków panujących na działce, a jej elementy właściwie dobrane. Można zlecić wykonanie projektu firmie, która specjalizuje się w produkcji biologicznych oczyszczalni ścieków. Warto zdecydować się na kompleksową usługę, w której skład wchodzi projekt szamba, dobór elementów instalacji, jej montaż oraz późniejsze serwisowanie. Wówczas będziemy mieli pewność, że nasze szambo będzie funkcjonowało bez zarzutów i służyło nam przez długie lata.