Ochrona środowiska w pracach betoniarskich

Każda działalność budowlana może mieć silny wpływ na środowisko naturalne, o które bezwzględnie należy dbać. Potrzebne są rozwiązania, które pozwalają skutecznie chronić przyrodę – wszędzie tam, gdzie ingerujemy w funkcjonowanie biosfery. Surowe rygory odnoszą się również do produkcji, dystrybucji i wykorzystywania betonu towarowego. Wytwórnie betonów muszą na bieżąco kontrolować oraz ewidencjonować własne emisje, oraz dbać o to, by zakład nie był uciążliwy dla otoczenia. Ścisłe zasady obowiązują także firmy, które wykonują prace betoniarskie.

O co dba betoniarnia?

Betoniarnia to pierwszy punkt w całej układance – bez niej roboty nie byłyby możliwe. Trudno wyobrazić sobie wznoszenie potężnych obiektów, przygotowując mieszankę w betoniarce. Zakłady tego rodzaju muszą dbać o środowisko i regularnie kontrolować własne emisje w kilku zakresach. Po pierwsze mają obowiązek kontrolować i ewidencjonować wyprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, na przykład podczas przeładunku cementu do silosów. Kontrola dotyczy także emisji spalin, nie tylko z kotłów, ale także z agregatów, czy ciężarówek lub ładowarek samobieżnych, które pracują na terenie zakładu. Betoniarnia kontroluje i ewidencjonuje również pobór wody z własnego ujęcia, jeśli zakład dysponuje studnią oraz wyprowadzanie ścieków (przemysłowych, opadowych, roztopowych oraz bytowych). Kontroli podlega również gospodarka odpadami. Polskie prawo, podążając za regulacjami Unii Europejskiej, przewiduje dla betoniarni opłaty za tzw. korzystanie ze środowiska, dbając tym samym o ekologię.

Główne zasady przy pracach betoniarskich i nie tylko

Firmy o wysokim standardzie, które dbają o ochronę środowiska, mają ustalony szereg zasad, którymi bezwzględnie się kierują. Starają się oszczędnie korzystać z terenu budowy i w jak najmniejszym stopniu przekształcać jego powierzchnię. Po zakończonych pracach teren wokół obiektu powinien być przywrócony do poprzedniego stanu. Minimalizuje się wycinkę drzew oraz realizuje sadzenia kompensacyjne. Materiały do budowy, na przykład beton, dostarcza się przede wszystkim w obrębie wyznaczonego pasa drogowego – dowiadujemy się w firmie STAMBET-BUD z Grodziska Mazowieckiego.

Do minimum redukuje się czas pracy silników spalinowych wszelkich maszyn, a harmonogram prac powinien być skorelowany z cyklem przyrodniczym. Odpady na budowie bezwzględnie powinny być sortowane, by w jakikolwiek sposób nie wpływały na biosferę. Absolutnie nie praktykuje się dawnych metod, na przykład zasypywania odpadów ceglanych pod ziemią, czy wylewania nadmiaru mieszanki betonowej do wykopanej wcześniej dziury. Wszystkie materiały i surowce, które się do tego nadają, są poddawane recyklingowi. Dotyczy to nie tylko stali, drewna, czy żużlu, ale także mieszanek z kruszyw łamanych, czy cementu, które mogą być wykorzystane do produkcji betonu przemysłowego. Recyklingowi podlega również urobek skalny i beton. Firmy, które dbają o środowisko, tego samego wymagają od swoich podwykonawców. Jeśli więc prace betoniarskie już od momentu produkcji mieszanek są przyjazne dla środowiska, żyjemy w zgodzie z przyrodą.