Na jakiej głębokości wierci się studnię głębinową?

Studnia głębinowa pozwala na zapewnienie sobie dostępu do wody pitnej tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia budynku mieszkalnego lub użytkowego do istniejącej instalacji wodociągowej. Ze względu na to, że studnia tego rodzaju służy do czerpania wody z warstw wodonośnych znajdujących się na znacznej głębokości, do jej wykonania niezbędne jest dobre rozpoznanie warunków geologicznych, użycie profesjonalnej wiertnicy oraz wykonanie odwiertu.

Otwór studni głębinowej

Jak działa studnia głębinowa i jak się ją wykonuje?

Zasada działania studni głębinowej jest bardzo podobna do sposobu, w jaki funkcjonuje tradycyjna studnia kopana. W obu przypadkach woda, którą można wydobyć i spożytkować na różne potrzeby – jako wodę pitną lub gospodarczą, napływa do studni z gruntu znajdującego się w jej bezpośrednim sąsiedztwie. W studni głębinowej jest ona jednak pobierana z większej głębokości za pośrednictwem zwykle dość długiej umieszczonej w podłożu rury filtracyjnej, a nie z otworu o dużej średnicy sięgającego dość płytko, jak w studniach klasycznych.

Stopień skomplikowania prac przy budowie studni głębinowej zależy od jej planowanej lokalizacji. Wykonanie studni głębinowej na Podhalu wiąże się z koniecznością przeprowadzania wiercenia w podłożu, które jest dość zróżnicowane i zawiera dużą ilość kamieni i skał. Ze względu na ukształtowanie terenu ważne będzie więc dobre rozpoznanie gruntu, w celu określenia, na jakiej głębokości znajdują się warstwy wodonośne, z których może być czerpana woda o odpowiedniej jakości. Sam proces przeprowadzania odwiertu wiąże się z umieszczeniem tzw. rury osłonowej, która schodzi aż do warstwy wodonośnej, zapobiegając przedostawaniu się do pobieranej wody wód gruntowych z wyżej położonych obszarów. W warstwie wodonośnej zagłębiana jest natomiast rura filtracyjna służąca do poboru wody.

Jaka jest zazwyczaj głębokość odwiertów?

Głębokość studni głębinowej zależy od warunków hydrogeologicznych panujących na terenie, na jakim ma być ona zbudowana. Jeśli warstwy wodonośne zawierające wodę o odpowiedniej jakości znajdują się płytko, wystarczyć może budowa studni o głębokości nieprzekraczającej 10 metrów z typową pompą ssącą. Jeśli jednak znajdują się one niżej, wiercenia mogą sięgać kilkudziesięciu, a w skrajnych przypadkach nawet kilkuset metrów. Większość studni wykonywanych w sprzyjających warunkach ma do 30 metrów głębokości, co nie wymaga występowania o dodatkowe pozwolenia. Może się jednak zdarzyć, że otwór będzie musiał sięgać niżej. Informacje o najbardziej prawdopodobnej głębokości, na jakiej znajduje się warstwa wodonośna, mają firmy zajmujące się wykonywaniem odwiertów np. specjalizująca się w wierceniu studni głębinowych FHU Daniel, dysponujące odpowiednim rozpoznaniem geologicznym i doświadczeniem w działaniu na określonym terenie.