Na jakie badania kierowani są robotnicy pracujący na wysokościach?

Prace na wysokościach nie należą ani do łatwych, ani do bezpiecznych. Ze względu na bardzo poważne skutki wypadków, do których może dojść podczas wykonywania takich prac, osoby wykonujące je muszą spełniać określone wymagania zdrowotne. Obowiązek skierowania pracowników na odpowiednie badania profilaktyczne i okresowe spoczywa na pracodawcy. Jakie to badania?

Upadek z rusztowania, komina czy drabiny niesie ze sobą poważne zagrożenie utratą zdrowia lub nawet życia. Właśnie dlatego podczas wykonywania prac na wysokościach wymagane jest zachowanie szczególnych środków ostrożności, a dopuszczone do nich osoby muszą spełniać określone wymagania zdrowotne. Na wysokościach nie mogą pracować osoby, których stan zdrowia zwiększa ryzyko upadku.

Praca na wysokościach – skierowanie na badania pracownicze

Badania dla osób pracujących na wysokościach wykonywane są na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę. W skierowaniu musi znajdować się informacja o zagrożeniu związanym z pracą na wysokości.

W skierowaniu na badanie profilaktyczne, które należy przeprowadzić obowiązkowo przed dopuszczeniem pracownika do pracy na wysokości, pracodawca wskazuje rodzaj pracy z zaznaczeniem wysokości poniżej lub powyżej 3 metrów. Zakres niezbędnych badań określany jest przez lekarza medycyny pracy na podstawie informacji otrzymanych od pracodawcy.

Zakres wykonywanych badań jest oczywiście szerszy w przypadku prac wykonywanych na wysokości powyżej 3 metrów – mówi specjalista ze Studia Badań Psychologicznych i Psychoterapii AUTO-SUGESTIA w Gliwicach. W takim przypadku dochodzą obowiązkowe badania błędnika. Ważnym przeciwwskazaniem do podjęcia pracy na wysokości są też wady wzroku wymagające stałego używania szkieł korekcyjnych.

Badania okresowe osób pracujących na wysokościach należy przeprowadzać co 3 do 5 lat w przypadku wysokości do 3 metrów oraz raz na 2-3 lata w przypadku wysokości powyżej 3 metrów.

Co sprawdzają badania wysokościowe?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, badania wysokościowe obejmują kontrolę okulistyczną. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, do pracy na wysokościach nie mogą być dopuszczone osoby noszące okulary, dopuszczane jest natomiast noszenie soczewek kontaktowych. Z prac na wysokościach wyklucza jednak daltonizm.

Badania pracownicze dla osób pracujących na wysokościach obejmują również konsultacje laryngologiczne i neurologiczne oraz badanie poziomu glukozy we krwi. Oznacza to, że na badanie należy przyjść na czczo, a cała wizyta obejmuje konsultacje z aż trzema różnymi specjalistami. Na podstawie opinii wymienionych specjalistów lekarz medycyny pracy wystawia orzeczenie o możliwości wykonywania pracy na konkretnej, wskazanej w skierowaniu wysokości.