Możliwości zastosowania wielkogabarytowych konstrukcji stalowych

Wielkogabarytowe konstrukcje stalowe cieszą się niezmiennie wysokim wzięciem i popularnością. Wzrost liczby inwestycji i dynamiczny rozwój wielu branż przemysłowych – na przykład branży offshore, energetycznej – sprawia, że konstrukcje ze stali znajdują coraz szerszy zakres zastosowań. Widujemy je przy budowie profesjonalnych maszyn i urządzeń górniczych, a także przy wznoszeniu konstrukcji wsporczych budynków oraz zadaszeń.

Inwestycje infrastrukturalne

Konstrukcje stalowe są szczególnie użyteczne przy realizacji skomplikowanych inwestycji infrastrukturalnych. Ilość stali przewijająca się rokrocznie przez polskie place budów jest liczona w milionach ton. Elementy stalowe zdają egzamin między innymi przy tworzeniu konstrukcji wsporczych oraz zadaszeń budynków, w tym hal przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej (amfiteatry, estrady itd.). Stali nie może też zabraknąć przy tworzeniu poszczególnych sieci instalacyjnych, takich jak rurociągi, kanały powietrza i spalin.

Konstrukcje stalowe wież wiertniczych

Z dobrodziejstw wielkogabarytowych konstrukcji stalowych korzysta w znacznej mierze branża offshore. Wykorzystuje ona w codziennym funkcjonowaniu profesjonalne platformy wiertnicze, które umożliwiają prowadzenie działań wydobywczych poza stałym lądem, na otwartych akwenach. Do konstrukcji stalowych wieży zaliczają się między innymi: podstawa i słup platformy, podstawa dolna, rama pośrednia ODS, zbiornik przepływowy oraz elementy linii przepływowych. Realizacje tego typu ma w swoim portfolio Grupa Kapitałowa Patentus, renomowany dostarczyciel rozwiązań dla górnictwa i producent konstrukcji stalowych.

Rozwiązania dla górnictwa

Poruszając temat górnictwa, nie sposób pominąć roli jaką konstrukcje stalowe odgrywają przy produkcji profesjonalnych maszyn górniczych. Na rozwiązaniach ze stali bazują takie sprzęty i urządzenia, jak przenośnik zgrzebłowy, kruszarka do węgla czy przenośnik taśmowy. Wszystkie muszą działać w bardzo trudnych warunkach środowiskowych. Wdrożone rozwiązania ze stali umożliwiają jednak ich bezproblemowe i sprawne funkcjonowanie.

Inne konstrukcje stalowe

Oczywiście przedstawione przykłady nie wyczerpują tematu. Firma Patentus w swoich dotychczasowych działaniach podejmowała się między innymi tak rozmaitych zleceń, jak wykonanie wysięgnika stalowego, stacji napędowych, elementów wyposażenia statków, konstrukcji stalowych dla systemów nawęglania w elektrowniach. Szczegóły realizacji wraz z certyfikatami jakości można znaleźć na stronie przedsiębiorstwa. To doskonały materiał poglądowy, ukazujący walory użytkowe i nadzwyczajną uniwersalność wielkogabarytowych konstrukcji stalowych.