Montaż bramy garażowej – krok po kroku

Na wieloletnią funkcjonalność bramy garażowej wpływa wiele czynników. Rodzaj bramy przeważnie zależny jest od sposobu jej otwierania. Także wielkość i kształt otworu garażowego ma duże znaczenie. Równie istotny jest sam montaż. Jego niepoprawne przeprowadzenie grozi pojawianiem się problemów z otwieraniem. Tłumaczymy, jak montuje się bramę garażową.

Montaż bramy garażowej

Przygotowanie garażu

Przed montażem bramy trzeba zadbać o to, by nadproże i węgarki były wykończone, ponieważ później wszelkie prace będą utrudnione. Muszą one być równe względem siebie i posadzki, co pozwoli na prawidłowy montaż prowadnic i wału napędowego. W przeciwnym wypadku rozkład sił będzie nierówny, co może szybciej wyeksploatować niektóre elementy. Sufit także powinien być równomiernie wytynkowany ze względu na zamontowanie prowadnic. Jeśli zamierzamy ocieplać budynek, musimy także zadbać o ocieplenie wnętrz ościeża bramy, co nie dopuści do powstawania mostków termicznych. Zrobienie tego po instalacji może być mało estetyczne. Także posadzka przed montażem bramy garażowej musi być równa i wypoziomowana w stosunku do ścian, nadproża i węgarków. Zamontowanie napędu wymaga także poprowadzenia instalacji elektrycznej i gniazdka w suficie.

Mocowanie ościeżnicy

Osadzenie bramy zależne jest od jej rodzaju oraz konstrukcji ściany. Bramy uchylne montuje się w świetle otworu, natomiast bramy segmentowe i rolowane we wnętrzu garażu. W ścianie jednowarstwowej ościeżnicę umieszcza się w połowie jej grubości. Gdy ściana jest dwuwarstwowa, montuje się ją przy warstwie ocieplenia. Natomiast w ścianie trójwarstwowej ościeżnica jest montowana na wysokości ocieplenia ściany.

Specjalista z firmy Rapi w Warszawie mówi: Ościeżnicę przytwierdza się do muru kotwami, których rodzaj uzależniony jest od budulca ściany. Powstałą szczelinę wypełnia się pianką montażową lub innym uszczelniaczem. W przypadku bram segmentowych i bram uchylnych do sufitu przykręca się prowadnice podsufitowe.

Montaż skrzydła i regulacja mechanizmu

Montaż samego skrzydła także jest zależny od tego, jaką bramę instalujemy. W przypadku bram segmentowych wkłada się w prowadnice poszczególne elementy i łączy je zawiasami. Czasem producenci przysyłają skrzydła zmontowane. W bramach segmentowych rolki mocuje się do uchwytów, które są przykręcone do zawiasów poszczególnych segmentów. Natomiast bramy uchylne mają rolki przymocowane do skrzydła, które powinno gładko się poruszać po prowadnicy. Należy także wyregulować sprężyny w taki sposób, by bramę można było unieść bez dużej siły i jednocześnie by samodzielnie nie opadała. Ostatnim etapem jest montaż klamek, rygli antywłamaniowych oraz mechanizmu napędowego.