Kupujemy działkę pod budowę domu. Kto może nam pomóc z przyłączami do instalacji?

Stałe źródło wody jest potrzebne już na etapie budowy domu. Prawo mówi, że jeżeli w pobliżu działki, na której chcemy budować, jest sieć wodociągowa lub kanalizacyjna, to mamy obowiązek się do niej podłączyć. Montaż przyłączy jest ograniczony różnego rodzaju przepisami i obostrzeniami oraz wiąże się ze znacznymi kosztami. Jakie warunki należy spełnić, aby bezpiecznie i legalnie przyłączyć dom do instalacji?

projekt przyłącza do sieci

Niezbędne formalności

Osoby zainteresowane podłączeniem domu do sieci muszą wystąpić z wnioskiem o określenie wymaganych warunków technicznych przyłączenia do miejscowego zakładu wodociągowego i kanalizacyjnego. We wniosku należy określić cel poboru, przewidywane zapotrzebowanie na wodę, a także rodzaj odprowadzanych ścieków i ich szacowaną ilość. Do pisma należy dołączyć również dokument stanowiący o własności nieruchomości oraz mapę działki i okolic w skali 1:500.

Zakład wydaje warunki w terminie od 14 do 30 dni. Określa w nich miejsce przyłączenia do sieci, ulokowanie wodomierza oraz rodzaj materiałów, z których ma być wykonane przyłącze.

Koszty związane z przyłączeniem do sieci

Po określeniu warunków można rozpocząć prace, których podejmuje się miejscowy zakład wodociągowy lub wybrana firma, która przygotowuje projekt przyłącza do sieci. Rozpoczęcie oraz zakończenie budowy należy zgłosić, aby pracownik zakładu mógł przed zasypaniem instalacji dokonać odbioru technicznego. Po wszystkim należy jeszcze zlecić wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej przyłącza oraz podpisać umowę regulującą zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Zarówno za warunki przygotowane przez zakład wodociągowy i kanalizacyjny, jak i za projekt przyłącza, jego budowę, odbiór techniczny, próby i prace geodezyjne płaci właściciel nieruchomości.

Jak tłumaczy specjalista z biura Aqua Projekt, specjalizującego się w projektowaniu oraz budowie przyłączy do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i gazowej: Całkowity koszt przyłączenia działki do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub gazowej zależy od kilku czynników. Wpływa na niego między innymi rodzaj przyłącza, rzeczywisty koszt jego budowy, a także średnia cena za tę usługę w danym rejonie. Wykonanie można zlecić lokalnemu zakładowi, ale samodzielne zatrudnienie projektanta i wykonawcy zwykle wiąże się z bardziej atrakcyjną, niższą ceną.

Niezbędne przyłączenia

Każda działka budowlana musi posiadać przyłącze kanalizacyjne, wodociągowe i elektroenergetyczne. Przed zakupem gruntu należy zorientować się w cenie przyłączenia, ponieważ jest to znaczny i nieunikniony koszt, który może wpłynąć na ostateczną decyzję zakupu.

Jeśli szukamy oferty przyłączenia do sieci w cenie niższej niż oferowana przez miejscowy zakład, warto rozeznać się w ofercie profesjonalnych projektantów. Pamiętajmy jednak, aby zwrócić uwagę, czy dane biuro dysponuje renomowanymi certyfikatami i może pochwalić się doświadczeniem oraz współpracą z cenionymi podwykonawcami.

Jeśli chodzi o instalację gazu Gazownia doprowadza gaz do szafki gazowej zlokalizowanej w ogrodzeniu, a Inwestor zobowiązany jest do wykonania projektu i powołania kierownika budowy celem wykonania instalacji w dalszym zakresie. Aqua Projekt posiada spore doświadczenie w prowadzeniu projektów, posiada Wykonawców, a także przygotowuje dokumenty odbiorów do Gazowni. Nasz kierownik budowy przygotuje odbiory w Gazowni i w Nadzorze Budowlanym.