Krawężniki, opaski i obrzeża z ciekawych materiałów

Zagospodarowanie otoczenia budynku jest już ostatnim i zwykle bardzo przyjemnym etapem budowy domu. Choć mogłoby się wydawać, że w tym momencie inwestora nie goni już czas, a ogranicza wyłącznie wyobraźnia, prac wokół domu nie należy odwlekać, ani wykonywać ich niedbale. Urządzanie podwórza służy nie tylko estetyce posesji, ale przede wszystkim funkcjonalności.

Krawężnik

Większość właścicieli nowych domów doskonale zdaje sobie sprawę z roli utwardzonego podjazdu. Poruszanie się po nieutwardzonej nawierzchni jest trudne zwłaszcza podczas opadów, powoduje też szybkie brudzenie i stopniowe niszczenie samochodu. Mniej osób wie, że deszcz i topniejący śnieg odciska piętno również na ścianach budynku. Aby zapobiec przemakaniu murów, trzeba wykonać wokół domu opaskę odwadniającą.

Opaska wokół domu

Wąziutkie „chodniczki” i „ścieżki” wokół domów nie służą wyłącznie za estetyczne wykończenie bryły budynku. Wręcz przeciwnie, ich najważniejszą funkcją jest odprowadzanie wód opadowych jak najdalej od ścian. Obecność opaski zapobiega też zachlapaniu elewacji ziemią, która rozmywa się w czasie intensywnego deszczu. Szerokość opaski uzależniona jest od wymagań i upodobań inwestora, a także od tego, czy ma ona służyć za dodatkowe przejście. Jeśli wokół budynku jest mało miejsca, opaska może mieć szerokość zaledwie 40 cm. Jeżeli ma być wykorzystana np. jako przejście sprzed frontu domu do ogrodu na tyłach posesji, jest zdecydowanie szersza, z reguły nie osiąga jednak 1,5 m.

Aby opaska spełniała swoje zadanie, musi być wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną. Najważniejsze jest wypoziomowanie podłoża z zachowaniem odpowiedniego spadku, przynajmniej 1,5%. Wciąż często spotykanym błędem jest wykańczanie opasek betonem lub nawet płytkami ceramicznymi, takimi jak na balkon i taras. Te materiały uniemożliwiają swobodne przesączenie wody i jej wysychanie. W efekcie uwięziona pod spodem wilgoć przesiąka do fundamentów, zniekształca podłoże, a w razie mrozów dosłownie rozrywa płyty – wyjaśnia nasz rozmówca z przedsiębiorstwa Jagra z Lesznowoli koło Piaseczna.

Na opaski należy używać kruszyw albo kostki brukowej. Między takimi materiałami woda opadowa swobodnie spływa w kierunku trawnika, a jej pozostałości szybko odparowują.

Obrzeża i krawężniki

Ponieważ opaskę układa się pod kątem, trzeba zabezpieczyć ją przed zsuwaniem się w dół. Temu zadaniu służą obrzeża, mocowane w wykopie przed ułożeniem kostki czy wysypaniem żwiru na powierzchni odwodnienia. Obrzeża dodatkowo oddzielają opaskę od trawnika, dzięki czemu rośliny nie przerastają wykończonej nawierzchni. Do wykonania obrzeży można wykorzystać prefabrykowane krawężniki betonowe, kostkę brukową lub najmniej reprezentacyjne elementy plastikowe.

Tych samych materiałów używa się w charakterze krawężników oddzielających ciągi komunikacyjne od zieleni, a także wydzielania klombów roślinnych w ogrodzie. Na prywatnych posesjach coraz rzadziej spotyka się krawężniki betonowe. Dla uzyskania lepszych efektów estetycznych zazwyczaj używa się mniejszych elementów z kostki brukowej. I tu wybór jest ogromny. Obecnie na rynku dostępne są kostki kamienne (np. z granitu i z bazaltu), kostki ceramiczne i zdecydowanie tańsze kostki Bauma. Istotną zaletą krawężników z kostki brukowej jest – poza wyglądem – większa swoboda w formowaniu nieregularnych kształtów (okręgów, łuków na zakrętach podjazdu).