Kontrola przewodów kominowych w świetle przepisów

Przewody kominowe pełnią niezwykle istotną rolę dla bezpieczeństwa budynków mieszkalnych i użytkowych – to za ich pośrednictwem usuwane są spaliny, stanowiące poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Żeby mieć pewność, że przewody kominowe budynku działają bez zarzutu, koniecznie jest wykonywanie regularnych kontroli. Na czym one polegają, jak często należy je przeprowadzać i co grozi za zaniedbanie tego obowiązku?

Kontrola przewodów kominowych – podstawa prawna

Zgodnie z przepisami właściciele i zarządcy nieruchomości – zarówno bloków mieszkalnych jak i domów prywatnych – zobowiązani są do utrzymywanie przewodów kominowych w należytym stanie technicznym i wykonywania ich regularnych kontroli. Podstawą prawną jest między innymi Ustawa prawo budowlane, która w art. 62 ust. 1, pkt. 1, lit. C zawiera następujący zapis:

„Obiekty budowlane powinny być w czasie użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego (…) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)”.

Kto może wykonywać kontrole przewodów kominowych?

Kontroli przewodów kominowych może podjąć się wyłącznie kominiarz posiadający stosowne uprawnienia. Tutaj również podstawą jest art. 62 ustawy prawo budowlane, które stwierdza:

„Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:

  • osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
  • osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Konsekwencje zaniedbania kontroli

Jak widać, przeprowadzanie kontroli jest naszym obowiązkiem, jeśli jesteśmy właścicielem lub zarządcą nieruchomości. Co grozi za jego niedopełnienie?

Konsekwencje mogą być różne – mówi mistrz kominiarski Janusz MitasJeśli jesteśmy właścicielem lub lokatorem nieruchomości i odmówimy wykonania kontroli, możemy zostać ukarani przez powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego mandatem w wysokości do 500 złotych. Warto tutaj pamiętać, że właściciele domów muszą sami pamiętać o wykonaniu kontroli i zamówić wizytę kominiarza, podczas gdy w budynkach wielorodzinnych dba o to administracja obiektu. W przypadku domów ogrzewanych gazem musimy liczyć się również z tym, że gaz zostanie nam odcięty przez gazownie. Jeśli w wyniku nieprawidłowego działania komina poniesiemy uszczerbek na zdrowiu lub w mieszkaniu wybuchnie pożar, nasz ubezpieczyciel będzie wymagał przedstawienia potwierdzenia wykonania kontroli w ustawowym okresie. Jeśli kontrola nie została wykonana, możemy nie otrzymać wypłaty odszkodowania. Jednak najpoważniejsze konsekwencje braku kontroli poniesiemy w momencie utraty zdrowia i życia. Należy pamiętać, że niesprawny komin nie jest w stanie skutecznie odprowadzać spalin, których zbyt wysokie stężenie prowadzi do poważnych zatruć.