Kiedy wymagane jest wykonanie opinii geotechnicznej

Opinia geotechniczna to podstawowy dokument wchodzący w zakres dokumentacji badań gruntu. Składa się z dwóch części i wymagana jest przy budowie każdego rodzaju obiektu; rozpoczynając od niewielkich obiektów budowlanych, takich jak jedno lub dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych oraz gospodarczych, poprzez nasypy budowlane lub filary mostowe, kończąc na tunelach i innych dużych obiektach. Warto zatem jest się jej dokładniej przyjrzeć.

opinia-geotechniczna

Co musi zawierać? Jak powinna zostać sporządzona, aby była wiarygodna? Poniżej przedstawiamy najważniejsze fakty, związane z opinią geotechniczną. Sprawdź, zanim rozpoczniesz budowę!

Pozytywna opinia to podstawa

Opinia geotechniczna powinna być podstawą każdej budowy.

W zasadzie bez jej sporządzenia, zaczęcie jakichkolwiek prac jest niemożliwe – mówi inżynier z biura geologicznego Bugeo, z Zielonki koło Warszawy, które świadczy usługi geologiczne w całym województwie mazowieckim już od 1999 roku – Dzięki niej dowiemy się, na jakich gruntach stanie nasza budowa, co jest kluczowe dla późniejszego doboru materiałów oraz trwałości konstrukcji samego budynku.

Dwie części opinii geotechnicznej

Każda opinia geotechniczna, sporządzona przez odpowiedniego geologa, składa się z dwóch części; opisowej oraz graficznej. W części opisowej znajdziemy najbardziej dla nas kluczowe informacje, czyli wskazanie poziomu wód gruntowych, opis poszczególnych warstw danego podłoża, wraz ze wskazaniem głębokości ich zalegania oraz miąższości. Inne parametry, które pojawią się w opinii geotechnicznej to zagęszczenie, plastyczność, wilgotność, gęstość, a także spójność danej warstwy, czasem, jeśli to konieczne, wyniki badań chemicznych prób wody. Między innymi na podstawie tych informacji w omawianym dokumencie wskazuje się obliczenia dotyczące nośności gruntów, zalecanego poziomu dna fundamentów lub konieczności obniżenia poziomu wód gruntowych.

W części drugiej natomiast, na planie budowy danego obiektu, zaznacza się najważniejsze punkty, czyli punkty wierceń, linie przekrojów oraz obrazuje się warstwy gruntów. W ten sposób opinia geotechniczna staje się swego rodzaju mapą poruszania się po przyszłej budowie.

Wymóg sporządzenia omawianej opinii nakłada rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków usadawiania obiektów budowlanych. Niezależnie od tego, czy mamy zamiar wybudować dom jednorodzinny czy jesteśmy inwestorem, planującym właśnie dużą, skomplikowaną inwestycję, opinia geotechniczna jest tym, o czym powinniśmy pomyśleć w pierwszej kolejności. Jest bowiem wymagana bez względu na kategorię obiektu, którego ma dotyczyć.