W jakim celu wykonuje się sondowanie CPT-U

Aby konstrukcja – czy to obiekt kubaturowy, czy droga– była stabilna, musi opierać się na stabilnym gruncie. Określeniu właściwości gruntu służą liczne badania i analizy, zarówno laboratoryjne, jak i terenowe. Podstawowym badaniem polowym przeprowadzanym na terenie UE jest sondowanie statyczne CPT i CPT-U. Czemu ono służy i jak przebiega?

Sondowanie statyczne CPT-U – co pozwala określić?

Jak zostało powiedziane, sondowanie statyczne CPT zalicza się do podstawowych badań polowych. Pozwala określić bazowe parametry gruntu, do których zaliczają się: opór na stożku i tarcie na tulei ciernej. W przypadku używania piezostożka określa się także ciśnienie wody w porach gruntu (U) – i właśnie temu służy sondowanie CPT-U.

Wartości otrzymane podczas sondowania CPT-U są analizowane przez specjalistyczne oprogramowanie. Pozwala ono określić: rodzaj gruntu, geologiczną budowę podłoża, stopień zagęszczenia sypkich gruntów i plastyczności gruntów spoistych, spójność efektywną, efektywny kąt tarcia oraz moduły ściśliwości i wytrzymałość na ścinanie. Ponadto na podstawie sondowania CPT-U można oszacować nośność i osiadanie.

Badanie CPT-U jest bardziej precyzyjne od CPT, ponieważ pomiar ciśnienia wody w porach gleby dostarcza znacznie więcej informacji, których analiza daje szerszy ogląd na stan podłoża.

Przebieg badania CPT-U

Po rozstawieniu urządzenia sondującego na badanym terenie dokonuje się mocowania sondy kotwami. Od odpowiedniego zakotwiczenia sondy zależy jej stabilność, a zatem także maksymalna głębokość pomiaru i poprawność wyników. Do mocowania używa się kotew mechanicznych, które są wkręcane w grunt, dlatego trzeba uważać, aby nie naruszyć nimi struktury badanej gleby – mogłoby to zafałszować wyniki pomiaru. Stożek pomiarowy jest wciskany w grunt. Siła wciskania uzależniona jest od tego, jakim przyrządem dysponujemy. Osoba kontrolująca przebieg sondowania śledzi badanie na ekranie komputera połączonego z sondą.

Metoda ta cieszy się popularnością z uwagi na to, że dostarcza informacji dotyczących licznych parametrów w krótkim czasie, pomiar jest ciągły na całej długości sondowania, a badanie jest powtarzalne i wiarygodne oraz precyzyjne. Sondowanie CPT-U można powierzyć firmie www.barg.pl.