Jak wygląda wyburzanie budynków?

Wyburzenie budynku może być konieczne z kilku powodów. Zazwyczaj jest to dość skomplikowane przedsięwzięcie – zarówno od strony technicznej, jak i formalnej.
W większości przypadków potrzebne jest pozwolenie, a samą rozbiórką powinni zająć się specjaliści dysponujący odpowiednim sprzętem. Dowiedz się, jak dokładnie wygląda wyburzanie budynków różnego typu.

wyburzanie budynków

Kiedy konieczne jest wyburzenie lub rozbiórka budynku?

Wyburzania dokonuje się z kilku powodów. Najczęstszym jest zły stan techniczny budynku (lub innego rodzaju obiektu). Stare budowle wyburza się, gdy koszt ich remontu byłby niewspółmiernie wysoki w porównaniu z możliwością stworzenia nowego obiektu lub gdy
z innych powodów nie spełniają swojej funkcji. Niekiedy obiekty budowlane lub drogowe są też w tak złym stanie, że nie tylko są wyłączone są z użytku, ale wręcz stwarzają zagrożenie. Wtedy warto zadbać o ich jak najszybsze wyburzenie lub rozbiórkę.

Przed koniecznością wyburzenia budynków niekiedy stają też inwestorzy prywatni. Stare zabudowania bywają bowiem częścią działek budowlanych. Jeżeli nie da się ich wyremontować, przerobić lub w inny sposób włączyć do projektu budowlanego, trzeba je usunąć.

Wyburzanie budynków – formalności

Na wyburzenie każdego budynku do niedawna było potrzebne odpowiednie zezwolenie. Dziś w niektórych przypadkach wystarczy dokonać odpowiedniego zgłoszenia. Złagodzone przepisy dotyczą:

  • budynków niższych niż 8 m, jeżeli znajdują się w mniejszej niż połowa ich wysokości odległości od granicy działki,
  • budynków, które nie są wpisane do rejestru zabytków ani objęte ochroną konserwatorską,
  • budynków, których wzniesienie nie wymaga pozwolenia na budowę.

Wówczas należy złożyć odpowiednie wniosek w Starostwie. W przypadku większych obiektów, które wymagają pozwolenia na wyburzenie, do wniosku dołączyć należy m.in. zgodę właściciela obiektu czy opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych. Urząd ma też w tym przypadku więcej czasu na decyzję – 65 dni (w przypadku zgłoszenia wnioski rozpatrywane są w ciągu 14 dni). Jeżeli budynek widnieje w ewidencji lub rejestrze zabytków, należy najpierw ubiegać się o jego skreślenie.

Jak wyburzyć budynek?

Wyburzenie każdej budowli wymaga specjalistycznego sprzętu, a także branżowej wiedzy. Szczególnie w przypadku większych obiektów kluczowe jest zachowanie bezpieczeństwa. Jak podkreśla pracownik firmy „Jarmar” Marek Jekiełek: Warto rozróżnić wyburzenie od rozbiórki. Pierwsza procedura polega na całkowitej likwidacji obiektu, podczas gdy przy rozbiórce pewne jego elementy mogą zostać ponownie wykorzystane.

Jak wygląda procedura? Wiele zależy od rozmiarów i rodzaju budynku. W pierwszej kolejności należy jednak zadbać o odłączenie wszelkich mediów. Następnie można przystąpić do burzenia. Obecnie wykorzystuje się w tym celu przede wszystkim dźwigi, koparki i spychacze. Mniejsze budynki podkopuje się, po to by mogły zawalić się w ustalonym kierunku. Niekiedy konieczna jest manualna rozbiórka poszczególnych konstrukcji kondygnacja po kondygnacji – tak, aby nie uszkodzić okolicznych budowli. W przypadku większych i odpowiednio usytuowanych budynków można zastosować też materiały wybuchowe, jednak jest to procedura wymagająca specjalistycznej wiedzy i obarczona większym ryzykiem. Po wyburzeniu zostaje tylko wywiezienie gruzu i uporządkowanie terenu, by móc od nowa budować na działce.