Jak wygląda rozbiórka obiektów wysokich? Etapy postępowania

Rozbiórka konstrukcji, szczególnie ta dotycząca obiektu wysokiego, musi zostać właściwie zaplanowana, aby każdy etap wyburzania przebiegał w sposób bezpieczny i efektywny. Wbrew pozorom, rozbiórka wcale nie jest procesem łatwiejszym niż budowanie. Wymaga specjalistycznej wiedzy i zastosowania zaawansowanych technologicznie urządzeń. Jak więc przeprowadza się wyburzanie wysokich obiektów?

rozbiórka obiektów wysokich

Przepisy związane z rozbiórką

Wyburzanie obiektów jest obwarowane przepisami prawa budowlanego, które w precyzyjny sposób regulują przebieg prac. Podobnie jak w przypadku robót budowlanych, tak i podczas rozbiórki musi zostać wyznaczona osoba kierująca przebiegiem procesu. Kierownikiem prac rozbiórkowych może zostać jedynie fachowiec z udokumentowanymi uprawnieniami w tej dziedzinie. To on planuje i nadzoruje każdy etap rozbiórki. Ponadto, jak wyjaśnia pracownik firmy EMKA z Krakowa, aby przeprowadzić wyburzenie, należy uzyskać pozwolenie na rozpoczęcie robót. Taki dokument wydaje lokalny organ administracji architektoniczno-budowalnej.

Wyjątkiem od tej sytuacji są obiekty, których wybudowanie nie wymaga uzyskania pozwolenia. Jednak w przypadku wysokich budynków i obiektów, zwykle niezbędne jest zgłoszenie zamiaru wyburzania do stosownego urzędu. Należy przy tym dokładnie określić wymiar prowadzonych prac i rodzaj wykorzystywanych urządzeń.

Rozbiórka krok po kroku

Po uzyskaniu pozwolenia na rozpoczęcie procesu wyburzania pierwszym krokiem jest wyznaczenie osób, które będą przeprowadzać prace. Konieczne jest przekazanie im dokładnych instrukcji dotyczących każdego etapu rozbiórki. Leży to w zakresie obowiązków kierownika robót. Kolejnym etapem jest właściwe przygotowanie obiektu, a także terenu wokół niego. Jest to szczególnie istotne w przypadku rozbiórki obiektów wysokich. Przy realizacji takich zadań kluczową kwestią jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń tak, by ani pracownicy, ani osoby znajdujące się w pobliżu nie były narażone na uszczerbek.

W zależności od typu konstrukcji i rozmiarów obiektów stosuje się odpowiednią metodę rozbiórki. Jeśli demontażowi podlega komin lub maszt składający się z prefabrykatów, możliwe jest zastosowanie domontowania obiektu krok po kroku przy użyciu dźwigów i wysięgników. Jeśli rozbiórka dotyczy spójnej konstrukcji, na przykład odlanej z betonu, konieczne jest zniszczenie jej struktury przy użyciu odpowiednio dobranej metody. Wśród nich popularne jest zastosowanie koparki z teleskopowym wysięgnikiem wyburzającym lub wykorzystanie zjawiska implozji, czyli rozsadzenia obiektu od środka.