Jak powstaje wykop pod fundament?

Fundament to podstawowy element każdego budynku. To właśnie od wykopu fundamentów rozpoczyna się cały proces budowy niezależnie od przeznaczenia budynku. Jest to początkowy etap, który odpowiada za stabilność oraz wytrzymałość konstrukcji. Dlatego wymaga dokładności oraz doświadczenia podczas prac. O czym zatem warto pamiętać robiąc wykop pod fundament?

wykop pod fundament

Wytyczenie obrysu

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać przed rozpoczęciem jest wytyczenie obrysu budynku. Jest to o tyle ważne, że obrys budynku musi się zgadzać z tym, co znajduje się w projekcie. Dlatego zostają wytyczone zewnętrzne krawędzie ścian, a w późniejszym etapie wzdłuż tych krawędzi będzie wykonywany wykop pod fundament. Należy mieć na uwadze, że wytyczenie obrysu budynku może być wykonane tylko przez uprawnionego geodetę. Na podstawie wykonanych pomiarów umiejscawia on budynek na działce zgodnie z projektem. Następnie dokonuje się wpisu do dziennika budowy.

Rozpoczęcie wykopu pod fundament

Na podstawie wytyczonego obrysu budynku dokonuje się wykopu pod fundament. Można wykonać go ręcznie przy pomocy łopat lub skorzystać z profesjonalnego sprzętu budowlanego.

Jak tłumaczy ekspert z firmy specjalizującej się w pracach budowlanych Kraz: W zależności od rodzaju fundamentów, do ich wykopu używa się różnych urządzeń. W przypadku fundamentów wylewanych bezpośrednio do gruntu najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług małej koparki przeznaczonej do wykopów o wąskich wymiarach. Natomiast w przypadku fundamentów opartych na ławach, warto skorzystać z koparko – ładowarki, która szybko usunie wierzchnią warstwę ziemi. Natomiast prace wykopowe pod same ławy warto wykonać ręcznie, aby zachować dokładność poziomu dna.

Skorzystanie z profesjonalnych urządzeń znacznie przyspiesza prace związane z wykopem fundamentów. Już w 2 – 3 dni w przypadku niewielkich budynków mieszkalnych wykopy pod fundamenty będą gotowe.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Wymiary, a przede wszystkim głębokość wykopów jest uzależniona od tego, jak głęboko budynek powinien być osadzony w ziemi. Parametry te zostały określone w projekcie i należy ściśle ich przestrzegać. Dlatego warto korzystać z usług doświadczonych firm oferujących prace ziemne i wykopy. W ten sposób uniknie się kosztownych błędów.

Kolejną rzeczą, o której należy pamiętać podczas wykopu fundamentu jest odpowiednie składowanie wykopanej ziemi. Nie należy wybranej ziemi składować w bliskiej odległości od wykopu, ponieważ może to doprowadzić do osuwania się gruntu i zasypania wykopu. Ponadto warto zwrócić szczególną uwagę na kąty w narożnikach oraz poziom dna wykopu. Dopiero po dokładnym sprawdzeniu można przystąpić do wykonywania fundamentów.