Jak powstaje beton? Produkcja krok po kroku

W składzie betonu można znaleźć dostępne dla każdego produkty. Proces jego powstawania wymaga już jednak sporządzenia dokładnej receptury oraz przeprowadzenia skrupulatnych badań laboratoryjnych. Na etapie produkcji jakikolwiek błąd może skutkować pękaniem i kruszeniem się betonu, co ostatecznie doprowadza do zmniejszenia stabilności fundamentów. Wyjaśniamy, na czym polega proces produkcji betonu i co jest w nim najważniejsze.

produkcja betonu

Niezbędne składniki betonu

Podstawowymi składnikami betonu są cement, kruszywo oraz woda. Do mieszanki można dodać też inne substancje, w postaci domieszek chemicznych lub mineralnych. Każdy składnik jest bardzo ważny i wpływa na ostateczne właściwości betonu. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich:

  • cement – jest najistotniejszym produktem mieszanki betonowej, spełniając funkcję spoiwa pomiędzy pozostałymi składnikami. Na końcu ulega zastygnięciu, nadając twardość oraz wytrzymałość.
  • kruszywo – stanowi około 70% objętości całej mieszanki betonowej. Do kruszywa można zaliczyć należące do kruszyw naturalnych: żwir i piasek. Jakość tego składnika
    w dużej mierze wpływa na walory estetyczne betonu oraz jego trwałość.
  • woda – w produkcji betonu wykorzystuje się wyłącznie wodę wodociągową lub recyklingową, które zapewniają proces uwodnienia cementu. Wody morskie lub ściekowe nie powinny być wykorzystywane do wytwarzania betonu, gdyż niekorzystnie wpływają na jego strukturę.

Wymieszanie składników w odpowiednich proporcjach

Kolejnym etapem produkcji betonu jest stworzenie dokładnej receptury. W tym celu niezbędne są badania laboratoryjne oraz specjalne obliczenia. Celem produkcji jest bowiem wytworzenie betonu, który będzie posiadał takie właściwości jak: trwałość, wytrzymałość, wodoszczelność, a także mrozoodporność. Aby więc tak się stało, składniki mieszanki powinny być poddane dokładnej analizie oraz połączone w odpowiednich proporcjach.

Ważna jest jednak nie tylko ilość produktów, ale także kolejność ich łączenia. Jeśli mieszanie odbywa się ręcznie, najpierw należy dodać składniki stałe, a następnie płynne. Jeśli do produkcji betonu wykorzystuje się betoniarkę, pierwszym i ostatnim składnikiem jest woda, natomiast w drugiej kolejności dodaje się kruszywo oraz cement.

O produkcji betonu wypowiada się specjalista ze śląskiej firmy CERAMOT: Produkty, które wchodzą w skład mieszanki betonowej są szeroko dostępne. To sprawia, że wiele niezwiązanych z branżą budowniczą osób decyduje się na samodzielne stworzenie betonu. Niestety nie zawsze uzyskują mieszankę o odpowiedniej konsystencji, a powstały beton nie ma pożądanych właściwości. Najlepiej jest więc zlecić produkcję tego materiału specjalistom.

Komu zlecić produkcję betonu, aby móc liczyć na profesjonalizm?

Choć produkcja betonu wydaje się być prosta, w wielu przypadkach najlepiej jest zlecić ją specjalistom. Powołane do tego firmy betoniarskie kontrolują przebieg procesu na każdym etapie, a ich działanie poparte jest obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. Oprócz wytwarzaniem betonu nasza firma zajmuje się również transportem kruszywa oraz produkcją żwiru, zapewniając najwyższą jakość wszystkich materiałów.