Jak powstają wykopy pod fundamenty?

Przy wyborze typu fundamentowania obiektu projektant zawsze musi się opierać na dostępnych danych geologicznych. Na ich podstawie projektuje się nie tylko same fundamenty, ale także określa się rodzaj i zakres potrzebnych do wykonania czynności, w tym planuje się prace związane z przygotowaniem wykopów. Konieczne jest wzięcie pod uwagę przede wszystkim rodzaju gruntu, poziomu zwierciadła wód gruntowych i występującego ewentualnie zagrożenia, które związane jest z samoczynnym przemieszczaniem się gruntu. Dlaczego organizację wykopów pod fundamenty koniecznie należy powierzyć fachowcom?

wykopy pod fundamenty

Najprostsze typy wykopów pod fundamenty

Przyjrzyjmy się bliżej wykopom pod typowe fundamenty. Wykopy pod fundamenty to jedne z najczęściej wykonywanych prac, którymi zajmują się firmy świadczące usługi maszynami typu minikoparka. Wykopy pod fundamenty mogą mieć nie tylko różną głębokość, ale też różną postać, w zależności od rodzaju budynku i oczywiście warunków gruntowych. Najmniej skomplikowane przypadki: fundament wylewany na gruncie, gdzie wystarczy wykop ręczny lub wykop minikoparką właśnie. Inna opcja – wykop pod fundamenty oparte na ławach, gdzie roboty ziemne polegają na usuwaniu warstwy ziemi do górnego poziomu ławy.

Głębokość wykopu i usługi świadczone przez profesjonalistów

Głębokość wykopu pod fundamenty zawsze zależy od tego, jak głęboko będzie posadowiony budynek, co musi przewidywać projekt. Wykop nie może być zbyt płytki, bo może to skutkować wysadzinami fundamentów podczas mrozów i ich pękaniem. Jak mówią nam przedstawiciele firmy Inter-Styl z Łodzi, wykopy pod fundamenty nie mogą być też zbyt głębokie, bo mamy wówczas ryzyko, że będą one zbyt blisko wód gruntowych. Nawet jeśli zaprojektowane fundamenty to konstrukcje bardzo proste, nie zajmują dużej powierzchni, nie są wielkogabarytowe, a warunki gruntowe w miejscu budowy nie są wyjątkowo trudne, wykonanie wykopów pod fundamenty zdecydowanie należy powierzyć profesjonalistom. Doświadczony operator minikoparki lub podobnej maszyny będzie wiedział, jak w praktyce poradzić sobie z właściwym odczytaniem projektu, jak zabrać się za przygotowanie wykopu i co zrobić, jeśli pojawią się niespodziewane przeszkody. Nawet w przypadku stosunkowo płytkiego wykopu, np. pod fundamenty niewielkiego domu jednorodzinnego, warunki gruntowe mogą zaskoczyć – a tu konieczna jest pomoc fachowca. Nie bez powodu, nawet jeśli planujemy wznoszenie domu lub innego obiektu własnymi rękoma, wykonanie wykopu pod fundamenty lepiej powierzyć doświadczonemu operatorowi.