Jak działają rozdzielnie elektryczne?

Energia elektryczna dostarczana do domów, bloków, zakładów pracy, szkół, szpitali czy innych instytucji najpierw dociera do rozdzielni elektrycznej, a dopiero później jest rozprowadzana po instalacji danego obiektu. Rolą rozdzielni jest zarządzanie siecią elektroenergetyczną oraz jej ochrona przed ewentualnymi uszkodzeniami spowodowanymi przepięciem lub przeciążeniem. Przy wyborze rozdzielni elektrycznej należy kierować się wielkością napięcia jakim będzie ona zarządzać.

Rodzaje rozdzielni elektrycznych

Najczęściej stosowany podział rozdzielni elektrycznych uwzględnia ich wielkość oraz rodzaj konstrukcji samego urządzenia. Wyróżniamy więc rozdzielnie tablicowe, przeznaczone do małych napięć. Rozdzielnie skrzynkowe obsługujące większe napięcia oraz rozdzielnie szafowe dedykowane do dużych napięć. Jak wyjaśnia ekspert hurtowni elektrycznej Elektrotek:

Do najmniejszych rozdzielni elektrycznych zaliczamy rozdzielnie tablicowe. Znajdują one zastosowanie przede wszystkim w małych i średnich obiektach takich jak: budynki jednorodzinne, sklepy o niewielkim metrażu czy punkty usługowe. Rozdzielnie te przeznaczone są do małych napięć rzędu 100 – 150 amperów. Z kolei rozdzielnie skrzynkowe montuje się głównie w budynkach przemysłowych. Obsługują one napięcia sięgające kilkuset amperów. Natomiast rozdzielnie szafowe wykorzystywane są w bardzo dużych kompleksach przemysłowych, gdzie wymaga się niezwykle wysokich napięć od kilkuset do nawet kilku tysięcy amperów. Aby zapewnić rozdzielniom jak największe bezpieczeństwo do ich produkcji wykorzystuje się materiały izolacyjne, które dodatkowo muszą być nietoksyczne i niepalne. Poza tym muszą cechować się wysokim stopniem odporności na uszkodzenia mechaniczne. Niezwykle ważne jest także, aby podzespoły zastosowane w rozdzielniach takie jak: urządzenia sterownicze, pomiarowe, ochronne czy regulacyjne posiadały odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa.

Zadania rozdzielni elektrycznych

Do głównych zadań rozdzielni elektrycznych należy łączenie, przerywanie oraz rozdział przewodów instalacji elektrycznej. Kolejną ważną funkcją rozdzielni jest ochrona instalacji przed ewentualnymi awariami. Fachowo dobrana i zamontowana rozdzielnia powinna w przypadku wykrycia uszkodzenia natychmiast odciąć obwód, w którym zaistniało takie zdarzenie, chroniąc tym samym pozostałe obwody. Dlatego wybierając rozdzielnię elektryczną warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy doradzą najbardziej optymalne rozwiązania i zaproponują odpowiednie urządzenia. Od rozdzielni elektrycznych zależy bezpieczeństwo ludzi przebywających w obiekcie oraz jego wyposażenia, dlatego na tego typu inwestycjach nie należy oszczędzać.