Jak dokonuje się oceny stateczności skarp i zboczy?

Analizę stateczności przeprowadza się dla osuwisk, skarp naturalnych i sztucznych oraz nasypów kolejowych lub drogowych. Taki proces wymaga jednak fachowej wiedzy inżynierskiej i specjalizują się w tym tylko profesjonalne firmy geotechniczne dysponujące odpowiednim zapleczem technicznym wiedzą oraz doświadczeniem w tego typu zadaniach. Swoje wyniki opierają na konkretnych metodologiach badawczych. Jakich dokładnie? Wyjaśniamy.

Ocena stateczności skarp i zboczy

Skarpy – czyli co?

Na początek warto wyjaśnić, czym w ogóle są skarpy. Zgodnie z definicją, tego typu obiekty ziemne to elementy różnych budowli (takich jak zbiorniki, hałdy, wykopy, nasypy) lub po prostu naturalne formy ukształtowania terenu.

Po co analizować stateczność skarp i zboczy?

Jednym zdaniem: chodzi o bezpieczeństwo. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, ze każda utrata stateczności skarpy lub zbocza potencjalnie pociąga za sobą tragiczne skutki dla infrastruktury. Konsekwencjami tego typu procesów mogą być potężne straty materialne dla wielu podmiotów gospodarczych.

Właśnie z tych powodów tak istotna jest oceny warunków stateczności  zarówno w procesie projektowania, jak i eksploatacji.

Jak pozyskuje się dane obliczeniowe?

Podstawą do przeprowadzania obliczeń stateczności jest stworzenie modelu obliczeniowego który w dostatecznym stopniu oddaje rzeczywiste warunki. Kolejnym niezwykle ważnym elementem są dane wejściowe, czyli tzw. parametry gruntu.

Dla najlepszego odwzorowania parametrów geotechnicznych służą dane wyznaczane metodami bezpośrednimi na podstawie sondowań statycznych oraz badań laboratoryjnych na pobranych próbach gruntu.

W ten sposób powstają modele obliczeniowe. Zawodne bywają natomiast niekiedy zależności korelacyjne dostępne w normach oraz literaturze często wykorzystywane w przeprowadzaniu tego typu obliczeń – tłumaczy ekspert z firmy Baars.

Co ważne, od jakości wykonywanych sondowań CPT-u zależy rzetelność określenia parametrów fizykomechanicznych w profilu,  uzupełnianych i weryfikowanych badaniami laboratoryjnymi.  

Metody obliczeń stateczności

Obliczenia powinny być wykonywane na przekrojach wyinterpretowanych na podstawie przeprowadzonych przez specjalistów badań terenowych takich jak między innymi pomiary geodezyjne sondowania oraz wiercenia. Przy obliczeniach wykorzystywane są metody numeryczne oraz analityczne w zależności od wytycznych zamawiającego oraz skomplikowania budowy geologicznej.

Ponadto, w analizach stateczności koniecznych do uwzględnienia jest wiele dodatkowych kwestii jak przykładowo dobranie odpowiedniego obciążenia,  współczynników obliczeniowych oraz innych elementów określonych przez obowiązujące polskie i europejskie normy.

Jakie podmioty zajmują się oceną stateczności?

Oceny stateczności skarp i zboczy dokonują wyspecjalizowane firmy, oferujące profesjonalne badania gruntu.

Ważne, by wybrany usługodawca cenił sobie troskę o detale i dostarczał najbardziej precyzyjne wyniki – takie podejście świadczy bowiem o jakości i renomie danego przedsiębiorstwa.