Główne zalety betonu natryskowego

Beton natryskowy, nazywany inaczej betonem torkretowym, czy po prostu torkretem, to produkt ułatwiający renowację zabytków i realizację różnego rodzaju projektów w budownictwie. Jest wykorzystywany także w przemyśle górniczym. Jak wskazuje nazwa, jest nanoszony na powierzchnię przez natryskiwanie. W przeciwieństwie do klasycznego, lanego betonu nie wymaga wykorzystywania szalunków, czyli deskowań. Czym charakteryzuje się beton natryskowy i jakie są jego główne zalety?

Metody natryskiwania betonu

Wyróżniamy dwie metody natryskiwania betonu: na mokro i na sucho. W obu metodach wykorzystywane jest sprężone powietrze pod ciśnieniem. Czym zatem różnią się metody natryskiwania betonu? – Jak mówi nam specjaliści z firmy ImmerBau z Poznania, w przypadku metody natrysku na mokro przygotowana wcześniej mieszanka cementu, piasku i wody jest podawana do dyszy wylotowej, z której następuje natrysk. W przypadku metody natrysku na sucho sucha mieszanka znajduje się w zbiorniku, skąd przekazywana jest pod ciśnieniem dyszą, gdzie miesza się z wodą. Operator dyszy reguluje ilość dodawanej wody, by nie nastąpiło zbyt duże zagęszczenie mieszanki i odwrotnie, by nie nastąpiła segregacja składników mieszanki.

W betonie natryskowym podobnie jak w klasycznym betonie lanym wykorzystywane są różnego rodzaju domieszki. To przede wszystkim pył krzemionkowy, domieszki napowietrzające, włókna i akceleratory. Dobór mieszanki jest oczywiście uzależniony od miejsca zastosowania (rodzaju konstrukcji, jak i pozycji, np. pozycja ścienna lub sufitowa), grubości i pożądanych właściwości.

Zalety betonu natryskowego

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, stosowanie betonu natryskowego nie wymaga wykorzystywania szalunków, czy form – sprawia to, że prace przebiegają szybciej, a tym samym oczywiście taniej. Ze względu na technologię betonu natryskowego, prace mogą być wykonywane nawet w bardzo trudno dostępnych miejscach. Zastosowanie betonu natryskowego jest bardzo szerokie. Jest wykorzystywany do umacniania i stabilizacji konstrukcji, jak mosty, skarpy oraz wykopy – są to prace bezpieczne, niewymagające wielu specjalnych procedur. Betonem natryskowym uszczelnia się także zapory wodne oraz tamy. Ze względu na specyfikę materiału, wszelkie szczeliny są bardzo dokładnie wypełniane. Beton natryskowy pozwala nam na szybką renowację sporych powierzchni, także konstrukcji o zaokrąglonym kształcie (tunele, kopuły), które trudno byłoby naprawić betonem lanym. Możliwości stosowania betonu natryskowego są właściwie nieograniczone.