Główne metody uszczelniania piwnic

Piwnica, obok fundamentów, w największym stopniu narażona jest na niekorzystne działanie wód gruntowych. Wilgoć i woda gromadząca się w piwnicy może negatywnie wpływać na cały budynek, a także na urządzenia znajdujące się w podpiwniczeniu, na przykład piece grzewcze. Dlatego tak istotne jest zastosowanie odpowiedniej metody uszczelniania, zależnej od poziomu wód oraz warunków gruntowych.

Metody uszczelniania gotowej piwnicy

Nie warto oszczędzać na materiałach izolacyjnych, ponieważ usuwanie szkód spowodowanych przez wodę lub naprawa uszkodzonej hydroizolacji może być skomplikowana i kosztowna. Przedstawiamy główne metody na skuteczne uszczelnienie piwnicy, w zależności od poziomu wód gruntowych oraz rodzaju podłoża, na którym usadowiony jest dom.

Uszczelnianie piwnicy na etapie budowy

Metodę oraz rodzaj hydroizolacji najlepiej określić już na etapie projektowania i budowy domu. Powinna być ona poprzedzona wykonaniem badań gruntowo-wodnych. Innego uszczelnienia będzie wymagał dom postawiony na przepuszczalnym gruncie z niskim poziomem wód, innych zaś dom na gliniastych i słabo przepuszczalnych gruntach z lustrem wody powyżej podpiwniczenia.

W przypadku niskiego poziomu wód gruntowych powinna wystarczyć hydroizolacja wykonana z masy bitumicznej i papy. Jeśli piwnica narażona jest na działanie wód gruntowych wyłącznie czasami, na przykład w trakcie wiosennych roztopów, konieczne będzie zastosowanie izolacji wzmacnianej za pomocą ścianki dociskowej. Warto również położyć dwie warstwy papy. W przypadku wysokiego stanu wód gruntowych budowa piwnicy nie jest wskazana. Jeśli jednak podpiwniczenie jest konieczne hydroizolacja powinna mieć postać szczelnej wanny zewnętrznej.

Metody uszczelniania gotowej piwnicy

Jeśli hydroizolacja z jakiegoś powodu zawiedzie, możemy spróbować ją naprawić. Piwnicę można uszczelnić od wewnątrz, za pomocą papy posadzkowej, folii budowlanej i wylewki betonowej. Może to być jednak rozwiązanie niewystarczające, zwłaszcza w sytuacji, kiedy hydroizolacja została uszkodzona przez napierającą pod ciśnieniem wodę.

Warto wówczas rozważyć uszczelnianie piwnicy od zewnątrz. Nowoczesne rozwiązania, oferowane na przykład przez firmę MAK-INIEKT nie wymagają odkopywania ścian piwnicy. Uszczelnienie wykonuje się za pomocą iniekcji kurtynowej. Poprzez otwory iniekcyjne wprowadza się żel, który tworzy na zewnątrz warstwę izolującą od wilgoci. Możliwe jest również zastosowanie iniekcji ciśnieniowej, w której roztwór iniekcyjny wprowadza się bezpośrednio do materiału budowlanego. W ten sposób można nie tylko utworzyć dodatkową warstwę hydroizolacji, ale również osuszyć już zalaną piwnicę. Jest to rozwiązanie niezwykle skuteczne i nie wymagające skomplikowanych prac budowlanych, związanych z odkryciem przykrytych gruntem elementów.