Gdzie znajdują zastosowanie oczyszczalnie przemysłowe?

Problem ścieków i zanieczyszczeń, szczególnie w dużych zakładach przemysłowych, może stanowić kłopot w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zwykła, niewielkich rozmiarów oczyszczalnia ścieków często nie zaspokaja potrzeb dużych zakładów przemysłowych. Aby uporać się z niebezpiecznymi odpadami, na terenach dużych zakładów tworzy się oczyszczalnie przemysłowe. Gdzie znajdują zastosowanie?

oczyszczalnia-przemyslowa

Oczyszczalnie przemysłowe to oczyszczalnie umożliwiające efektywne oczyszczanie ścieków z zakładów produkcyjnych. Zapewniają one właściwą gospodarkę wodno-ściekową, przynosząc jednocześnie olbrzymie korzyści ekonomiczne. Oczyszczane w ten sposób ścieki można z powodzeniem przetwarzać w energię elektryczną lub cieplną z biogazu. Ponadto oczyszczalnia przemysłowa niesie ze sobą duże oszczędności, gdyż zakłady posiadające taką oczyszczalnię nie muszą inwestować w systemy utylizacji osadów oraz separacji zawiesin i tłuszczy. Gdzie zatem znajdują zastosowanie oczyszczalnie przemysłowe?

Przemysłowa, czyli jaka?

Zanim odpowiemy sobie na pytanie, gdzie najczęściej zakłada się oczyszczalnie przemysłowe, przyjrzyjmy się bliżej mechanizmowi ich działania. Ścieki wytwarzane przez zakłady przemysłowe to specyficzny rodzaj odpadów. Zawierają one bowiem niebezpieczne związki chemiczne, będące produktem ubocznym realizowanych procesów technologicznych. Zaliczają się do nich związki metali ciężkich oraz związki DDT, dlatego tak ważnym jest, aby były odpowiednio utylizowane i nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i środowiska. Aby usunąć szkodliwe substancje ze ścieków, stosuje się proces fermentacji metanowej, polegający na wielofazowym rozkładzie zanieczyszczeń. Polecanym przez klientów producentem przydomowych oraz przemysłowych oczyszczalni biologicznych jest firma EKO-BIO.

Zastosowanie oczyszczalni przemysłowych

Projekt oczyszczalni przemysłowej powinien być przede wszystkim przystosowany do gałęzi przemysłu, w której znajdzie ona swoje zastosowanie. Tego typu oczyszczalnie powinny się zatem pojawić przy ubojniach, zakładach przetwórstwa rybnego, spożywczego, farmaceutycznego. Nie obejdą się bez nich galwanizernie, przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem substancji ropopochodnych, a także zakłady produkcji odzieży. Na mniejszą skalę powinni zainwestować w nie również właściciele hoteli, zajazdów, restauracji, punktów gastronomicznych, biurowców oraz magazynów i hal produkcyjnych. Biologiczne przemysłowe oczyszczalnie ścieków coraz częściej montowane są również w szkołach, przedszkolach i przy domach na małych wsiach, w których nie ma kanalizacji.