Gdzie składować odpady budowlane?

Okres letni to wzmożony czas remontów, prac budowlanych i rozbiórkowych. W Polsce każdego roku wytwarzanych jest kilka milionów ton takich odpadów. Wiele firm mierzy się z problemem ich zagospodarowania, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie można ich składować na prywatnej działce. W grę nie wchodzi też wyrzucenie gruzu do kosza na śmieci. Za takie działania grozi kara grzywny. W tym artykule dowiesz się, gdzie składować odpady budowlane.

Odpady budowlane

Czym są odpady budowlane i gdzie można je składować?

Do grupy odpadów budowlanych należą śmieci powstające przy wykonywaniu prac remontowych, rozbiórkowych, wykończeniowych, budowie domu, demontażu instalacji czy ocieplaniu budynków. Zaliczamy do nich m.in. pozostałości glazury i terakoty, gruz, żwir, cement, resztki tapet, płyt gipsowo-kartonowych, szkło, folie, styropian, stolarkę okienną i drzwiową, drewno, pokrycia dachowe, stal zbrojeniową i inne. Odpady budowlane często składowane są przez długi czas na miejscu budowy, a co gorsze, wyrzucane są razem z innymi odpadami, co jest niedopuszczalne. Tego rodzaju odpady wymagają odpowiedniego zagospodarowania, z uwagi na to, że mogą być niebezpieczne dla środowiska naturalnego, zdrowia ludzi oraz zwierząt.

Z uwagi na fakt, że pozostałości z budowy nie można składować zbyt długo na własnej posesji, dla wielu osób najprostszym rozwiązaniem jest wyrzucenie ich do kosza. Problemem tutaj, jest nie tylko mało miejsca w kontenerze, którym dysponujemy, ale obowiązujące przepisy prawne dotyczące utylizacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które reguluje ustawa z 14 grudnia 2012 roku. Zgodnie z jej zapisami odpady budowlane nie mogą trafić do zwykłego kontenera na odpady komunalne. Co więcej, za składowanie gruzu w obrębie posesji grozi mandat w wysokości nawet 1500 złotych.

Zalegające odpady budowlane a ich odbiór

Najlepszym rozwiązaniem na zalegające odpady budowlane jest przekazanie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub oddane ich profesjonalnej firmie zajmującej się zagospodarowaniem tego typu odpadów, która działa zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącej gospodarki odpadami.

Bardzo wygodne jest zamówienie specjalnego kontenera na gruz i inne elementy pobudowlane. Wiele firm zajmujących się odbiorem i utylizacją odpadów budowlanych, same dostarczają kontenery, worki typu big-bag i inne opakowania, a następnie czekają na ich wypełnienie, po czym odbierają je i wywożą. Co więcej, dysponują odpowiedniej wielkości terenem, który umożliwia sprawne przyjęcie odpadów i ich dalsze zagospodarowanie – zauważa nasz rozmówca reprezentujący firmę Eko-Jumir, która zapewnia odbiór odpadów wytworzonych przez firmy remontowo-budowlane i zakłady przemysłowe z miejsca ich składowania, a także wywóz i ich utylizację.

Większość odpadów może zostać przetworzona, dzięki czemu chroni się środowisko naturalne. Natomiast odpady niebezpieczne, które mogłyby zanieczyszczać środowisko, przenoszone są na miejsca bezpiecznego składowania.