Eksploatacja rusztowań na małych budowach

Krótszy okres eksploatacji rusztowań na małych budowach nie oznacza, że można je traktować jako mniej ważne. Każda taka instalacja powinna być odpowiednio zabezpieczona, ponieważ prace na wysokości, nieważne jakiej, stanowią bardzo duże zagrożenie dla pracowników oraz przechodniów – ze względu na spadające przedmioty i materiały. Jak zatem racjonalnie eksploatować rusztowania na małych budowach?

Niebezpieczeństwa użytkowania rusztowań na małych budowach

Niedostateczna wiedza na temat eksploatacji rusztowań może doprowadzić do dużych zaniedbań na placach budów poprzez zlekceważenie obowiązujących w tych miejscach przepisów oraz wymagań norm. Może się okazać, że w zakresie bezpieczeństwa pracy nie zostaną zamontowane barierki ochronne na pomostach rusztowań oraz wyznaczone odpowiednie strefy należące do niebezpiecznych. Konstrukcje mogą cechować się niewłaściwym montażem rusztowań, kotwieniem, a także niedostateczną nośnością podłoża. W skrajnych przypadkach może dojść do użytkowania rusztowania bez odbioru przez nadzór techniczny.

Skąd czerpać wiedzę o eksploatacji rusztowań?

Przed eksploatacją urządzeń należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami: przepisami prawnymi, normami technicznymi czy procedurami certyfikującymi, które stanowią podstawę określonych działań wpływających na bezpieczeństwo podczas pracy na wysokości. Warto również zasięgnąć fachowej porady w firmach specjalizujących się w montażu oraz demontażu rusztowań – radzi ekspert z firmy Euro-Rusztowania z Wrocławia, która zajmuje się sprzedażą, wynajmem, transportem oraz montażem rusztowań różnego rodzaju. Wypożyczalnia obejmuje rusztowania jezdne, aluminiowe, budowlane, elewacyjne oraz kominowe, natomiast transport obejmuje kompleksową obsługę na terenie, na którym następuje eksploatacja rusztowania. Pracownicy cechujący się doświadczeniem i odpowiednim przeszkoleniem, po wstępnym dokonaniu pomiarów i wycenie usługi, zapewniają terminową realizację zleceń.