Dobór agregatu do odbiornika. O czym pamiętać?

Kiedy kłopoty z dostawą prądu dezorganizują pracę lub pomieszczenia, w których wykonuje się roboty nie mają źródła elektryczności, konieczne jest zastosowanie agregatu prądotwórczego. Istotny dla sukcesu całej operacji jest jego właściwy dobór. Sprawdźcie o czym pamiętać wybierając agregat.

Podział według zasilania – krok I

Na samym początku konieczne jest określenie rodzaju odbiorników elektrycznych, które mają być zasilane z agregatu prądotwórczego. Należy podzielić je ze względu na liczbę faz na odbiorniki jednofazowe oraz trójfazowe. Podział ten dotyczy zasilania jakiego wymagają.

Odbiorniki jednofazowe to urządzenia o małej mocy. Zaliczają się do nich sprzęty elektroniczne, elektronarzędzia małej mocy, silniki elektryczne jednofazowe i sprzęt gospodarstwa domowego. Z kolei odbiorniki trójfazowe to urządzenia o dużej mocy (silniki elektryczne o dużej mocy, trójfazowe kuchnie AGD oraz ogrzewanie elektryczne).

Podział według rodzaju odbieranej mocy – krok II

Następny podział odbiorników uwzględnia rodzaj mocy jaką odbierają na odbiorniki rezystancyjne (sprzęt AGD i RTV, ogrzewanie elektryczne, oświetlenie), odbiorniki indukcyjne (silniki elektryczne jednofazowe i trójfazowe, transformatory i elektronarzędzia) i odbiorniki nieliniowe (zasilacze UPS, sprzęt komputerowy, falowniki). Warto pamiętać, że większość urządzeń występuje w dwóch odmianach zasilania: jednofazowym i trójfazowym.

Ustalenie mocy znamionowej odbiorników – krok III

-Każde urządzenie ma tabliczkę znamionową, na której podana jest moc urządzenia. Moc podaje się w jednostce miary czynnej, czyli w kilowatach. Konieczne jest zsumowanie mocy poszczególnych odbiorników, które będą włączone jednocześnie, jednak osobno trzeba zsumować moce odbiorników jednofazowych i osobno trójfazowych – tłumaczy ekspert reprezentujący

Trzeba wiedzieć, że moc agregatu prądotwórczego musi przewyższać łączne zapotrzebowanie mocy odbiorników.

Jak wybrać agregat prądotwórczy?

Przy wyborze agregatu należy kierować się jego mocą – musi ona być większa, niż zsumowane moce odbiorników. Jak dowodzą liczne doświadczenia praktyczne, moc zasilanych odbiorników powinna stanowić 60-70% mocy znamionowej agregatu prądotwórczego.

W przypadku wybierania agregatów do silników elektrycznych trzeba dodatkowo wziąć pod uwagę moc rozruchową odbiornika. Należy przy tym pamiętać, że z zacisków jednofazowych prądnic trójfazowych nie można odebrać więcej, niż 60% mocy znamionowej agregatu. Ponadto, asymetria obciążenia poszczególnych faz w prądnicach trójfazowych nie może przekraczać 20%.