Do czego wykorzystuje się suche mieszanki cementowo-piaskowe?

Suchy beton produkowany jest dokładnie z tych samych komponentów, które wchodzą w skład tradycyjnego betonu, jednakże z bardzo małą zawartością wody. To sprawia, że tak przygotowana mieszanka jest bardzo sucha, więc nie może być wylewana, co wyklucza jej aplikowanie przy użyciu pomp. Wynika więc z tego, że do kategorii suchych betonów będziemy również zaliczali także mieszankę cementowo-piaskową bez dodatku wody.

Charakterystyka suchego betonu

Chociaż, co wynika z tego, o czym powiedzieliśmy wyżej, suchy beton można produkować, dodając do cementu różne kruszywa skalne, to jednak najczęściej wykorzystywany jest w tym przypadku piasek. Czasem stosowane są tutaj także rozkruszone skały granitu, dolomitu, czy bazaltu. Rodzaj dodanego do cementu kruszywa stanowi jedną z klasyfikacji suchego betonu. Drugim kryterium klasyfikacyjnym tego materiału jest jego wytrzymałość. Bardzo rzadko wykorzystywany jest tutaj beton klasy B20. Znacznie częściej stosowany jest tzw. chudy beton klasy B7, B10 czy B15. Ogólnie rzecz biorąc, wytrzymałość suchego betonu, a więc i suchej mieszanki cementowo-piaskowej jest znacznie niższa niż betonu tradycyjnego. Z tego też względu nie stosuje się go do wykonywania większych elementów konstrukcyjnych, od których wymaga się dużej odporności na różnego rodzaju obciążenia, w tym przede wszystkim na rozrywanie i zginanie. O różnych zastosowaniach suchej mieszanki cementowo-piaskowej piszemy w następnym akapicie, co możemy zrobić dzięki uprzejmości specjalistów z firmy P.W. WIKRUSZ z Miedzny, którzy udzielili nam wielu cennych informacji na ten temat.

Zastosowania suchych mieszanek cementowo-piaskowych

Do najpowszechniejszych zastosowań suchej mieszanki cementowo-piaskowej, a także innych suchych betonów należy stabilizacja oraz wyrównywanie wszelkiego rodzaju podłoży. Tak więc używa się go do wykonywania posadzek tarasów, podmurówek, podbudówek, jako podsypkę pod kostkę brukową, czy też do stabilizowania słupów ogrodzeniowych. Można powiedzieć także, że suchy beton może być stosowany wszędzie tam, gdzie będzie miał bezpośredni kontakt z gruntem, ponieważ to z niego pobiera częściowo wodę do swego wiązania. W niektórych wspomnianych tu przypadkach już po dodaniu wody do suchej mieszanki należy ją zagęścić, aby pozbyć się z niej pęcherzyków powietrza, dzięki czemu beton staje się bardziej jednolity; stosuje się do wykonania takiego zadania różnego rodzaju wibratory. Sucha mieszanka cementowo-piaskowa może także służyć do wykonywania drobnych prac naprawczych, elementów małej architektury,  podkładów cementowych związanych z podłożem lub ułożonych na warstwie izolacyjnej, wylewek paraizolacyjnych, przeciwwilgociowych oraz akustycznych. Należy wiedzieć, że dojrzały beton wykonany z suchej mieszanki betonowej jest równie odporny na warunki atmosferyczne, jak jego tradycyjny „mokry” odpowiednik.