Do czego służy zaprawa cienkowarstwowa?

Zaprawa to mieszanina wody, spoiwa i drobnego kruszywa lub innego wypełnienia. Wybór zapraw na rynku jest szeroki – wyróżniamy między innymi zaprawy tynkarskie, murarskie i naprawcze. Cienkowarstwowe zaprawy murarskie wybierane są do łączenia elementów, które charakteryzują się wysoką dokładnością wymiarową. Murowanie ścian z ich użyciem ma wiele zalet. W naszym artykule przyjrzymy się im bliżej.

Szybkie wznoszenie ścian dzięki zaprawom cienkowarstwowym

Zaprawy cienkowarstwowe są przeznaczone do stosowania w konstrukcjach murowych ze spoinami o grubości do 3 mm. To fabrycznie przygotowane mieszanki, które rozrabiamy ze wskazaną przez producenta ilością wody. Przygotowanie zaprawy cienkowarstwowej nie zajmuje wiele czasu, a to ma wpływ na szybkość wznoszenia ścian przy jej użyciu. Zaprawa cienkowarstwowa jest też szybko nanoszona na murowane elementy, takie jak bloczki z betonu komórkowego, czy bloczki betonowe, silikatowe. Dzięki zastosowaniu omawianej zaprawy ściany zawierają mniej wilgoci niż w przypadku wykonywania tradycyjnych, grubych spoin. Możemy szybciej przystąpić do prac wykończeniowych, takich jak prace tynkarskie. Z pracami tynkarskimi związany jest jeszcze jeden ważny aspekt: ściany z cienkimi spoinami są gładsze, przez co ich wykończenie jest łatwiejsze.

Korzyści ekonomiczne ze stosowania zaprawy cienkowarstwowej

Pierwsza – choć nie najważniejsza – korzyść ekonomiczna związana jest z szybkim wykonywaniem prac. Kolejny aspekt: stosując zaprawę cienkowarstwową, zużywamy jej niewiele, nieporównywalnie mniej niż podczas murowania ścian z użyciem tradycyjnej zaprawy. Najbardziej istotna korzyść używania zaprawy cienkowarstwowej jest związana z ograniczaniem występowania mostków termicznych. Mostkiem termicznym, inaczej mostkiem cieplnym, nazywamy część obudowy budynku (a więc ścian, okien, drzwi, dachu), w której jednolity opór cieplny jest znacznie zmniejszony. Jak mówi nam przedstawiciel producenta zapraw budowlanych Sandberg z okolic Kościerzyny, grube spoiny w ścianach zewnętrznych tworzą siatkę mostków termicznych. Nam natomiast zależy na tym, by je wyeliminować i jak najlepiej zredukować straty energii. Na kosztach samej zaprawy cienkowarstwowej, której zużywamy mniej niż zaprawy tradycyjnej, zaoszczędzimy raz, jednak na właściwościach spoin będziemy oszczędzać latami. Na koniec warto dodać, że podobnie jak w przypadku wszystkich innych zapraw, przy używaniu zaprawy cienkowarstwowej koniecznie powinniśmy przestrzegać zasad (danych wykonawczych), które wskazuje producent. Dotyczą one temperatury stosowania, proporcji mieszania z wodą oraz czasu przydatności po zarobieniu.