Do czego służą płachetki elektroizolacyjne?

Wykonywanie różnego rodzaju prac pod napięciem nie jest łatwym zadaniem. Pracownicy narażeni są na porażenie prądem lub powstanie łuku elektrycznego. Z tego względu normy ściśle określają sposób wykonywania prac oraz sprzęt, który może zostać użyty. Jednym z nich są płachetki elektroizolacyjne, które mogą stanowić dodatkową ochronę przed porażeniem.

elektryka

Rękawice i narzędzia elektroizolacyjne oraz odzież ochronna to podstawa wyposażenia każdego pracownika zajmującego się wykonywaniem prac pod napięciem. Większe bezpieczeństwo podczas naprawy lub konserwacji urządzeń pod napięciem dają też płachetki elektroizolacyjne.

Izolacje – niezbędne przy wykonywaniu prac pod napięciem

W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym stosuje się różnego rodzaju izolacje. Znajdują się one na urządzeniach elektrycznych, dzięki czemu możliwe jest bezpieczne korzystanie z nich. Jednak budowa lub okresowa konserwacja tych urządzeń odbywa się zazwyczaj w warunkach niedostatecznej izolacji części czynnych. Jest to związane ze specyfiką tych urządzeń oraz z technologią wykonywania prac pod napięciem. Osoby wykonujące prace narażone są wówczas na zwiększone ryzyko porażenia prądem. Z tego względu konieczne jest zastosowanie środków ochronnych, które w znacznym stopniu zmniejszą możliwość porażenia prądem elektrycznym. Są to środki ochrony zarówno indywidualnej jak i zbiorowej. Jednym z nich są płachetki elektroizolacyjne, które służą do izolacji urządzeń rozdzielczych, linii napowietrznych oraz kablowych.

W jaki sposób płachetki chronią przed porażeniem?

Płachetki stanowią dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Części czynne urządzeń elektrycznych izolowane są zazwyczaj odpowiednim odstępem powietrznym. Podczas prac konserwacyjnych płachetki elektroizolacyjne zastępują izolację powietrzną, dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie odległości przebywania pracownika od części czynnych. Tymczasowa izolacja części czynnych pozwala na wykonanie niezbędnych prac z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa.

Specyfika oraz wymagania dotyczące użytkowania

Płachetki elektroizolacyjne wykonane są z kauczuku syntetycznego, o grubości około 1,3 mm. Są wykonane oraz zgodne z normą EN 61112:2009, która określa wymagania oraz procedury badawcze dla płacht elektroizolacyjnych. Wysokiej jakości płachetki znajdziemy między innymi w ofercie sklepu Hubix. Ze względu na zastosowanie w warunkach podwyższonego ryzyka wystąpienia porażenia prądem płachetki muszą przechodzić cykliczne badania wyników napięciowych, co najmniej raz w roku. Nie należy również używać płachetek jeśli ich właściwości elektroizolacyjne zostaną w jakikolwiek sposób zmniejszone, na przykład uszkodzeniem lub zabrudzeniem.