Czym zajmują się laboratoria budowlane i drogowe?

Laboratoria budowlane i drogowe mogą zajmować się badaniami z sektora materiałów budowlanych jak kruszywa, cementy i betony oraz badaniami z sektora infrastruktury drogowej. Kolejny sektor to badania gotowych wyrobów budowlanych, a dalej badania klasyfikowane przez Polskie Centrum Akredytacji jako badania pozostałe, na przykład badania izolacyjności akustycznej i ogniowej. Laboratoria, które mają akredytację, mogą specjalizować się w konkretnym sektorze budownictwa lub zajmować się przeprowadzaniem różnego rodzaju badań, diagnostyką konstrukcji i świadczeniem wielu innych usług. W naszym artykule skoncentrujemy się na badaniach materiałów budowlanych oraz badaniach związanych z infrastrukturą drogową.

Badania materiałów budowlanych i diagnostyka budowlana

Temat badań przeprowadzanych przez laboratoria budowlane jest bardzo obszerny, dlatego by wyjaśnić, czym może zajmować się taka jednostka, opowiemy o badaniach betonu. Laboratorium budowlane Grupy BARG, któremu się przyglądamy, oferuje pełną obsługę w zakresie technologii betonu. Wsparcie mogą uzyskać zarówno producenci, jak i odbiorcy materiału. Beton może być badany zarówno podczas produkcji, jak i w trakcie rozładunku. Dokładna analiza pozwala kontrolować jakość materiału i jeśli zachodzi taka potrzeba, wprowadzać korekty do produkcji, na przykład w sytuacji, gdy konieczne jest zaprojektowanie receptur mieszanki betonowej do zastosowań specjalnych. 

Profesjonalne samochody laboratoryjne  wyposażenie laboratoriów grupy BARG pozwalają na pracę z betonami różnych rodzajów. Warto dodać, że w ofercie, którą przeglądamy, widzimy także diagnostykę budowlaną. Pozwala ona na rozwiązywanie problemów w przypadku gotowych elementów lub całych obiektów.

Badania mieszanek MMA i diagnostyka nawierzchni

Badania związane z infrastrukturą drogową to również temat obszerny – w tym przypadku skoncentrujemy się na badaniach mieszanek mineralno-asfaltowych oraz diagnostyce nawierzchni. Podobnie jak w przypadku betonu analizy MMA mogą być wykonywane na etapie produkcji oraz w trakcie wbudowywania materiałów. Laboratorium Grupy BARG oferuje badania składu MMA, a więc badania uziarnienia oraz zawartości lepiszcza. Kolejne badania to oznaczanie gęstości i gęstości objętościowej, oznaczanie wolnej przestrzeni, penetracja asfaltu lanego, oznaczanie wskaźnika zagęszczenia, czy oznaczanie wytrzymałości na ścinanie połączeń warstw – to jedynie część z obszernej listy badań, którymi mogą zajmować się laboratoria budowlane i drogowe. W ramach realizacji zleceń z zakresu obsługi MMA znajdziemy diagnostykę nawierzchni, a więc wykonywanie pomiarów równości nawierzchni MMA. Oferta obejmuje także usługi przy modernizacji istniejących już nawierzchni.

Profesjonalne samochody laboratoryjne  wyposażenie laboratoriów grupy BARG pozwalają na pracę z betonami różnych rodzajów. Warto dodać, że w ofercie, którą przeglądamy, widzimy także diagnostykę budowlaną. Pozwala ona na rozwiązywanie problemów w przypadku gotowych elementów lub całych obiektów.

Badania mieszanek MMA i diagnostyka nawierzchni

Badania związane z infrastrukturą drogową to również temat obszerny – w tym przypadku skoncentrujemy się na badaniach mieszanek mineralno-asfaltowych oraz diagnostyce nawierzchni. Podobnie jak w przypadku betonu analizy MMA mogą być wykonywane na etapie produkcji oraz w trakcie wbudowywania materiałów. Laboratorium Grupy BARG oferuje badania składu MMA, a więc badania uziarnienia oraz zawartości lepiszcza. Kolejne badania to oznaczanie gęstości i gęstości objętościowej, oznaczanie wolnej przestrzeni, penetracja asfaltu lanego, oznaczanie wskaźnika zagęszczenia, czy oznaczanie wytrzymałości na ścinanie połączeń warstw – to jedynie część z obszernej listy badań, którymi mogą zajmować się laboratoria budowlane i drogowe. W ramach realizacji zleceń z zakresu obsługi MMA znajdziemy diagnostykę nawierzchni, a więc wykonywanie pomiarów równości nawierzchni MMA. Oferta obejmuje także usługi przy modernizacji istniejących już nawierzchni.