Czym są włókna do zbrojenia betonu?

Włókna do zbrojenia to jedne z popularnych dodatków do betonu obok domieszek, które mają wpływ na właściwości mieszanki i związanego betonu. Beton ze zbrojeniem strukturalnym, rozproszonym, w postaci włókien, nazywany fibrobetonem, należy do betonów specjalnych. Najważniejszą grupą włókien przeznaczonych do zbrojenia betonu są włókna stalowe, jednak nie tylko metal może być wykorzystywany do tego celu. Co warto wiedzieć o włóknach do zbrojenia betonu?

Stalowe włókna do zbrojenia betonu

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, wśród włókien do zbrojenia betonu najpopularniejsze są włókna stalowe. Według obowiązujących w Polsce norm włóknami stalowymi do zbrojenia betonu możemy nazywać proste i odkształcone fragmenty drutu, fragmenty blach ciętych z arkusza, czy włókna walcowane ze stalowych bloków. Włókna mogą mieć różne kształty, długość, przekrój. Włókna stalowe pozwalają zwiększyć odporność na zarysowania betonu, jego wytrzymałość na rozciąganie, pękanie, uderzenia. Zwiększają także odporność betonu na skurcz, który możemy zdefiniować jako zmniejszanie objętości niezależne od obciążeń, powodowane przede wszystkim przez wysychanie mieszanki. Włókna zapobiegają kurczeniu się betonu.

Włókna do zbrojenia betonu z innych materiałów

Włókna do zbrojenia betonu mogą być produkowane z różnych materiałów syntetycznych jak polipropylen, polietylen, czy poliester. Na rynku dostępne są również szklane cyrkonowe włókna. Jak mówi nam przedstawiciel firmy Hydrobudowa-1 Betoniarnia-Laboratorium z Warszawy, dodatki do betonu w postaci włókien syntetycznych mają podobny wpływ do tego, który uzyskujemy dzięki dodatkom stalowym. Włókna polipropylenowe, które dodajemy do świeżej mieszanki, pełnią funkcję mikrozbrojenia, które zmniejsza skurcz plastyczny, a także zapobiega powstawaniu mikrospękań. Szklane włókna cyrkonowe do zbrojenia betonu również hamują powstawanie rys na skutek skurczu (lub zmniejszają rozwarcie rys), a dodatkowo zwiększają odporność betonu na uderzenia.

Zastosowanie betonu zbrojonego włóknami

Fibrobeton to materiał o szerokim zastosowaniu – szczególnie beton zbrojony włóknami stalowymi, które wyraźnie zwiększają wytrzymałość materiału, a także jego mrozoodporność. Z fibrobetonu bardzo często wykonywane są posadzki przemysłowe, nawierzchnie drogowe i lotniskowe, a także różnego rodzaju elementy, które są szczególnie narażone na obciążenia dynamiczne, na przykład fundamenty pod maszyny udarowe, elementy mostów, falochrony itd. Fibrobetony z włóknami polipropylenowymi nadają się z kolei do budowy elementów małej architektury jak miejskie donice, kwietniki, a także do produkcji cienkich płyt elewacyjnych. Podobne zastosowanie do betonów z włóknami syntetycznymi mają fibrobetony z włóknami szklanymi.