Na czym polega niwelacja precyzyjna?

Zadaniem niwelacji geodezyjnej jest wyznaczenie różnicy wysokości pomiędzy dwoma lub wieloma punktami, gdzie wyznacznikiem początkowym tych pomiarów jest z góry ustalony i przyjęty punkt odniesienia. W trakcie niwelacji wyznacza się wysokości gruntów, sporządza się mapy z przebiegiem warstwic oraz wyznacza się w terenie poziome i pochyłe powierzchnie. Geodeci więc tworzą tak zwaną siatkę wysokościową terenu, która dostarcza wielu istotnych informacji, niezbędnych do rozpoczęcia jakiejkolwiek budowy. Dzięki temu opisany zostaje dokładnie teren działki budowlanej, dowiadujemy się, jakie jest jej nachylenie w stosunku do drogi i jakie prace ziemne oraz w jaki sposób należy wykonać. Jednym z rodzajów pomiarów geodezyjnych jest tak zwana niwelacja precyzyjna.

Na czym polega niwelacja precyzyjna?

Jak wykonuje się geodezyjną niwelację precyzyjną?

Jak dowiadujemy się od inżynierów z firmy GEO-MAPA z miejscowości Chroberz niwelacja precyzyjna to nic innego jak niwelacja geometryczna, wykonywana wszakże przy użyciu niwelatorów, czyli geodezyjnych instrumentów pomiarowych o pierwszej lub drugiej klasie dokładności.  A oto parametry niwelatorów precyzyjnych:

 • powiększenie lunety 40 x
 • przewaga libelli niwelacyjnej rzędu 10 sekund
 • kompensator zapewniający kompensowanie pochylania osi celowej z błędem średnim nie większym niż 0,2 sekundy kątowej
 • płytka płasko – równoległa sprzężona ze śrubą, na której umieszczono podział (mikrometr), służąca do przesunięcia obrazu łaty na krzyż,
 • system odczytowy umożliwiający uzyskiwanie danych z błędem nie większym niż 0,005 mm
 • rozdwojony krzyż nitek, klin
 • dokładność większa niż 1 mm na 1 km podwójnej niwelacji.

W niwelacji precyzyjnej stosuje się niwelatory o różnych rozwiązaniach technicznych, z których jednym z ważniejszych jest mechanizm samopoziomujący.

Podstawowy sprzęt i akcesoria jako uzupełnienie niwelatora to:

 • komplet 2 łat inwarowych
 • kliny niwelacyjne
 • termometry termistorowe
 • statyw drewniany do niwelatora, młotek, parasol i ruletka, czyli taśma geodezyjna.

Czemu służy niwelacja precyzyjna?

Geodezyjna niwelacja precyzyjna umożliwia wykonywanie wszelkich prac wymagających bardzo dokładnego opomiarowania terenu. Poza budownictwem ma ona zastosowanie także w przemyśle; w bardzo wielu przypadkach jest wręcz jego niezbędnym narzędziem. Niektóre urządzenia i maszyny muszą być bardzo dokładnie posadowione, wypoziomowane i wypionowane; czyni się to właśnie przy pomocy niwelacji precyzyjnej. Z jej zastosowaniem bada się także wzajemne relacje geometryczne konstrukcji i urządzeń, wykonuje się pomiary suwnic, linii produkcyjnych, pomiary objętości itp.

Niwelacja precyzyjna jest jednym z najczęściej stosowanych rodzajów pomiarów geodezyjnych.