Czym jest spawanie MIG/MAG?

Spawanie metodami MIG i MAG sprawdza się w wielu przypadkach, dlatego jest to popularny sposób łączenia ze sobą elementów, które mogą być wykonane z różnych materiałów. Dobierając odpowiedni rodzaj drutów elektrodowych i gazów osłonowych, można spawać większość metali. Zasada działania obu metod jest podobna. Różnią się one od siebie typem stosowanych podczas procesu gazów. Dowiedz się więcej na ten temat.

spawanie MIG/MAG

Spawanie MIG i MAG to sposoby łączenia ze sobą elementów przy wykorzystaniu elektrody topliwej w osłonie gazów. W zależności od tego, jaki materiał będzie poddawany spawaniu, dobiera się odpowiednią grubość drutu elektrodowego oraz stosuje się mieszankę gazów, która najlepiej sprawdza się w przypadku danego metalu. W obu metodach łuk elektryczny, który jest niezbędny przy tego typu pracach, jarzy się pomiędzy spawanym metalem a drutem elektrody. Stosowanie gazów pełni funkcję osłonową w miejscu, w którym odbywa się spawanie.

Podobieństwa i różnice metod MIG i MAG

Obie metody działają na podobnej zasadzie. Różnica dotyczy zastosowanej do osłony mieszanki gazów. Jak tłumaczy pracownik firmy SEVERT POLSKA SP. Z O. O., w spawaniu MIG, czyli Metal Inert Gas, wykorzystuje się gazy obojętne. Jest to przeważnie argon lub hel. Natomiast metoda MAG, z angielskiego Metal Active Gas, wymaga zastosowania gazów aktywnych, do których zalicza się głównie dwutlenek węgla lub mieszaniny gazów, zawierającej w różnych proporcjach dwutlenek węgla, argon czy hel.

Oba sposoby działania mogą być przeprowadzane w sposób automatyczny lub półautomatyczny. Wykorzystuje się je w liniach technologicznych oraz pracach montażowych. Zaletami tych metod są duża wydajność spawania, trwałość spoin oraz możliwość łączenia elementów o różnych grubościach. MIG i MAG pozwalają także na spawanie w różnych pozycjach, co jest bardzo istotne z punktu widzenia efektywności i precyzji procesu.

Warto zauważyć, że przy pracach z użyciem dwutlenku węgla, wykorzystywanego w metodzie MAG, następuje duży rozprysk metalu, podczas spawania z gazami obojętnymi rozprysk jest zdecydowanie mniejszy.

Zastosowanie tych metod spawania

MIG i MAG są obecnie niezwykle popularnymi metodami i obejmują niemal 65% przemysłowego spawania z zastosowaniem łuku elektrycznego. Spawanie MIG/MAG jest wykorzystywane w różnorodnych branżach przemysłowych. Spawarkę potocznie nazywaną Migomat, czyli półautomatyczne narzędzie do spawania, można spotkać w stoczniach, zakładach wytwarzających konstrukcje stalowe, rurociągi, zbiorniki i inne elementy ze stali. Znajduje zastosowanie także w branżach remontowych i konserwacyjnych.

Metoda MAG jest używana do łączenia stali niestopowych, niskostopowych oraz wysokostopowych, natomiast MIG sprawdza się tam, gdzie jest potrzeba połączenia ze sobą aluminium, miedzi, innych metali nieżelaznych, a także ich stopów.