Czym charakteryzują się kruszywa drogowe?

Kruszywa są materiałem sypkim pochodzenia organicznego lub mineralnego. Stosuje się go głównie do produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg i autostrad. Kruszywa muszą spełniać odpowiednie wymagania oraz normy budowlane – głównie są to granity, bazalty, porfiry, wapienie i dolomity, czyli kruszywa o największej odporności na warunki atmosferyczne i czynniki zewnętrzne.

Podział kruszyw

Kruszywa można podzielić ze względu na kilka kryteriów. Może to być uziarnienie (drobne, grube, wypełniacze), rodzaj surowca użytego do produkcji i metoda uzyskiwania (kruszywa z surowców mineralnych poddawanych obróbce termicznej, z odpadów przemysłowych poddawanych obróbce termicznej, z odpadów przemysłowych niepoddawane dodatkowej obróbce oraz kruszywa organiczne).

Najpowszechniejszy jest jednak podział według norm PN-EN – ze względu na sposób pozyskania, który dzieli kruszywa na:

  • Kruszywa naturalne (pochodzą ze złóż naturalnych kopalin, a poza obróbką mechaniczną nie zostają poddane innym obróbkom)
  • Kruszywa naturalne łamane (produkowane z kopalin, które urabiane są przy użyciu materiałów wybuchowych ze złóż naturalnych)
  • Kruszywa naturalne żwirowo-piaskowe (wytwarzane ze złóż naturalnych luźnych skał)
  • Kruszywa sztuczne (pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu przemysłowego, obejmującego przeważnie termiczną modyfikację)
  • Kruszywa z recyklingu (powstałe dzięki przeróbce nieorganicznego materiału, który został zastosowany uprzednio w budownictwie)

Cechy kruszyw drogowych

Z komunikacji drogowej na co dzień korzysta bardzo wielu drogowców. Oznacza to, że kruszywa wykorzystywane do budowy dróg i autostrad powinny posiadać pewne charakterystyczne właściwości. Przede wszystkim powinny one być bardzo wytrzymałe oraz odporne na zmieniające się czynniki klimatyczne i tarcia mechaniczne. Do wytwarzania kruszyw drogowych zazwyczaj stosuje się takie surowce, jak: granit, wapień, bazalt, dolomit i porfir, które są bardzo odporne na groźne warunki pogodowe. Ich tekstura krystaliczna jest zbita, najczęściej bezładna, a w niektórych partiach kierunkowa – ziarna ze smugami – i lekko porowata.

Najwyższej jakości kruszywa, zaspokajające potrzeby odbiorców i z powodzeniem stosowane w przemyśle chemii budowlanej, budownictwie drogowym i rynku betonów, wytwarza firma Kruszywa Polskie. Posiada ona zakłady, których zdolności przeróbcze kształtują się na poziomie 1,6 mln ton rocznie. Dzięki wysokiej jakości, konkurencyjnym cenom oraz dbałością o klienta Kruszywa Polskie wkroczyły do krajowej czołówki producentów kruszywa mineralnego i bazaltowego.